เรียนต่อระดับมัธยมประเทศนิวซีแลนด์


(Boarding School and Homestay)


Christchurch Girls’ High School
Christchurch Girls’ High School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Christchurch Girls’ High School

More Detail
Diocesan School For Girls
Diocesan School For Girls

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Diocesan School For Girls

More Detail
Hamilton Girls High School
Hamilton Girls High School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Hamilton Girls High School

More Detail
Marlborough Girls’ College
Marlborough Girls’ College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Marlborough Girls’ College

More Detail
Napier Girls’ High School
Napier Girls’ High School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Napier Girls’ High School

More Detail
New Plymouth Girls' High School
New Plymouth Girls' High School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน New Plymouth Girls' High School

More Detail
Sacred Heart Girls’ College, New Plymouth
Sacred Heart Girls’ College, New Plymouth

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Sacred Heart Girls’ College, New Plymouth

More Detail
Timaru Girls’ High School
Timaru Girls’ High School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Timaru Girls’ High School

More Detail

Girl’s Schools (Homestay only)


Epsom Girls Grammar School
Epsom Girls Grammar School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Epsom Girls Grammar School

More Detail
Sacred Heart College, Napier
Sacred Heart College, Napier

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Sacred Heart College, Napier

More Detail
Sacred Heart Girls’ School, Hamilton East
Sacred Heart Girls’ School, Hamilton East

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Sacred Heart Girls’ School, Hamilton East

More Detail

Boy’s Schools (Boarding School and Homestay)


Christchurch Boys’ High School, Christchurch
Christchurch Boys’ High School, Christchurch

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Christchurch Boys’ High School, Christchurch

More Detail
Hamilton Boys’ High School, Hamilton
Hamilton Boys’ High School, Hamilton

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Hamilton Boys’ High School, Hamilton

More Detail
Napier Boys’ High School, Napier
Napier Boys’ High School, Napier

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Napier Boys’ High School, Napier

More Detail
New Plymouth Boys’ High School, New Plymouth
New Plymouth Boys’ High School, New Plymouth

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน New Plymouth Boys’ High School, New Plymouth

More Detail
Palmerston North Boys’ High School, Palmerston North
Palmerston North Boys’ High School, Palmerston North

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Palmerston North Boys’ High School, Palmerston North

More Detail
Sacred Heart College, Auckland
Sacred Heart College, Auckland

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Sacred Heart College, Auckland

More Detail
Scot College, Wellington
Scot College, Wellington

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Scot College, Wellington

More Detail
Tauranga Boy’s College
Tauranga Boy’s College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Tauranga Boy’s College

More Detail
Timaru Boys’ High School, Timaru
Timaru Boys’ High School, Timaru

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Timaru Boys’ High School, Timaru

More Detail
Wellington College, Wellington
Wellington College, Wellington

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน Wellington College, Wellington

More Detail

Boy’s Schools (Homestay only)


St John’s College, Hamilton
St John’s College, Hamilton

เรียนต่อ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบัน St John’s College, Hamilton

More Detail

Hotline.png