เรียนต่อต่างประเทศ

บริษัท ยูเนี่ยนพลัส จำกัด ครบวงจรเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ อาทิเช่น บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ และวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศ อังกฤษ ไอร์แลนด์ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ รวมถึงดำเนินการสมัครเรียน และติดตามผลจากสถาบันทั้งระดับ ประถม มัธยม ปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้น จัดหาที่พัก และเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง ที่สนามบินในต่างประเทศ ให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง รับดำเนินการยื่นขอวีซ่า (ท่องเที่ยว และ นักเรียน) บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด 

บริการของ Union Plus มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ

1. Union Plus Study Abroad

2. Union Plus Kid-D Camp เป็นแบบค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/ศิลปะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. Ireland Consortium เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันในประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9734030 หรือ

อีเมลล์มาที่ info@unionplus.co.th  หรือ Line ID. oh015 

Knowledge & Tips

การขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย
การขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

การยื่นขอวีซ่านักเรียนเผื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศ ออสเตรเลีย ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแต่น้องๆเตรียมเอกสารให้ครบ พี่ๆ ยูเนี่ยนพลัส พร้อมช่วยอำนวยความสะดวก

More Detail
การขอวีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์
การขอวีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์

สำหรับน้องๆผู้สนใจจะไปเรียนต่อสิงคโปร์ ให้ลองตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ซักนิดก่อนนะค่ะ

More Detail
การขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
การขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

น้องๆที่สนใจเรียนต่ออังกฤษพลาดไม่ได้กับเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ ของขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ที่จะช่วยให้น้องๆเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง

More Detail

ครอบครัวกมลวิศิษฎ์

ชื่อนักเรียน: ตระการตา กมลวิศิษฎ์ (น้องต๊ะ)  คอร์สที่เรียน: Year 10 - A Level
ชื่อนักเรียน: ต่อตระกูล กมลวิศิษฎ์ (น้องต่อ)   คอร์สที่เรียน: Year 8 - A Level  

ชื่อสถาบัน: Millfield School  
ประเทศ: อังกฤษ

BSC (Hons) Logistics and Transportation ,University of Portsmouth (2012)

ชื่อนักเรียน: นายกสิณพจน์ เตชาหัวสิงห์ ( น้องกิต )
ชื่อสถาบัน: University of Portsmouth, UK
ประเทศ: อังกฤษ (เมืองPortsmouth)
คอร์สที่เรียน: BSC (Hons) Logistics and Transportation (Double Degrees Program between Kasetsart University and University of Portsmouth)

BA (Hons) Economics and Management ,University of Portsmouth (2013) 

ชื่อนักเรียน : นายปิติภัทร เจริญสุข ( น้องแชมป์ )

คอร์สที่เรียน : BSC (ECON)(HONS) Economics, Finance and Banking (Double Degrees Program between Kasetsart University and University of Portsmouth, 2012)

ชื่อสถาบัน :   University of Portsmouth, UK

BA (Hons) Economics and Management ,University of Portsmouth (2013) 

ชื่อนักเรียน: นางสาวณัฐณิชา เย็นสำราญ ( น้องแปง )
ชื่อสถาบัน: University of Portsmouth, UK
ประเทศ: อังกฤษ (เมืองPortsmouth)
คอร์สที่เรียน: BA (Hons) Economics and Management (Double Degrees Program between Kasetsart University and University of Portsmouth)

Study Abroad 1 Semester at University of Limerick, 2014

ชื่อนักเรียน : นายติรณัฏฐ์ ตีระวนิช ( น้องพูม )

คอร์สที่เรียน : Study Abroad Program for 1 Semester (MoU between Thammasat University and University of Limerick)

ชื่อสถาบัน :   University of Limerick

ประเทศ : Ireland

MSc Business and Management,University of Portsmouth

ชื่อนักเรียน: คุณจักวัน กฤษณานุวัตร
ชื่อผู้ปกครอง: คุณผ่องศรี กฤษณานุวัตร(นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ)
ชื่อสถาบัน: Language Specialists International , University of Portsmouth
ประเทศ: อังกฤษ (เมืองPortsmouth)
คอร์สที่เรียน: MSc Business and Management,University of Portsmouth

MA Business Studies in International Entrepreneurship

ชื่อ-นามสกุล : คุณลัลน์ลลิต เตชะเสน
คอร์สที่เรียน : MA Business Studies in International Entrepreneurship
โรงเรียน : University of Limerick
เมือง : Limerick
ประเทศ : Ireland

University of Limerick

ชื่อนักเรียน: คุณอภินันทัช วัชราภัย
ชื่อผู้ปกครอง: คุณปรีชา วัชราภัย(่เลขาธิการ ก.พ.)-คุณกานดา วัชราภัย(รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ชื่อสถาบัน: University of Limerick
ประเทศ: ไอร์แลนด์ (เมืองLimerick)
คอร์สที่เรียน: MA International Tourism

Promotion of the month!!

เรียนภาษาต่างประเทศ

un.JPGtie.jpgbr.JPGie.JPGedu.JPGfelca.JPGas.JPG

contact_us.png

Who's Online
We have 4 users online.

------------------------

Page Counter