คำถามที่พบบ่อยในการวางแผนท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

Newzealand.JPG

ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ได้จากไหน

         นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลเพื่อช่วยวางแผนการเดินทางได้จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์www.newzealand.com ซึ่งบริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ กิจกรรมต่างๆ โปรแกรมทัวร์ ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์


 คนไทยต้องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่

        ผู้ที่มีสัญชาติไทยต้องยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ก่อนเดินทาง โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (VAC) ตั้งอยู่ที่ 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19 สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. +662-236-7138 อีเมล ttsbankoknz@ttsvisas.com เว็บไซต์ www.ttsnzvisa.com เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือ ปรึกษาทาง Union Plus เรายินดีให้คำแนะนำพร้อมดูแลจัดการให้ท่านทุกกระบวนการยื่น Visa


สามารถดูตารางเวลารถไฟ รถโค๊ซ และเรือเฟอร์รี่ที่ใช้เดินทางระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ได้จากที่ใด

       สำหรับค่าโดยสาร และตารางเวลา สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.interislander.co.nz สำหรับข้อมูลรถไฟ และ www.intercitycoach.co.nz สำหรับข้อมูลรถโค้ช


ในการขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องใช้ใบขับขี่สากลหรือไม่

       ใบอนุญาตขับขี่ที่มี่ภาษาอังกฤษกำกับหรือใบขับขี่สากล สามารถใช้ขับขี่ในนิวซีแลนด์ได้ในระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป


 สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มที่นิวซีแลนด์ได้หรือไม่

       บัตรเครดิตและเอทีเอ็มสามารถใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ เพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานกับธนาคารผู้ออกบัตรอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอแผนที่ท่องเที่ยวและข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางไปนิวซีแลนด์

        การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ได้จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เพื่อช่วยแผนการเดินทางให้ง่ายขึ้น อันประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญพื้นฐาน เช่น หมายเลขถนน ระยะทาง และข้อมูลจำเพาะของแต่ละภูมิภาคโดยนักท่่องเที่ยวสามารถติดต่อขอแผนที่ได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ เอ็มไทย ทาวเวอร์ชัั้น 14ออลซีซั่นเพลสเลขที 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ 10330 โทร.0-2254-2530 หรือ ขอแผนที่เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ผ่านทางเว็บไซต์ www.newzealand.com ทั้งนี้โดยส่วนมากบริษัทรถเช่าในนิวซีแลนด์ จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางของแต่ละเมืองและภูมิภาคไว้ให้ผู้เช่ารถด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อแผนที่เส้นทางการเดินรถได้จากร้านหนังสือทั่วไปในนิวซีแลนด์


 หากต้องการเที่ยวด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องการขับรถมีทางเลือกอื่นหรือไม่

        สามารถซื้อทัวร์แบบ Seat in Coach โปรแกรมทัวร์ด้วยรถโค๊ช เดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ มีบริการรับส่ง-ถึงสนามบิน โดยสามารถติดต่อซื้อทัวร์แบบ Seat in Coach ได้จากบริษัททัวร์ในประเทศไทย หรือที่ i-Site จุดบริการนักท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์หรือ www.newzealand.com

Newzealandtrip2.JPG

Hotline.png