เคล็ดลับการขอ Recommendation Letter (จดหมายแนะนำ)

 


คณะกรรมการรับเข้าศึกษาต่อขอ Recommendation Letter ไปทำไม

         บทบาทของ Recommendation Letter นั้น ไม่ใช่บอกว่าน้องมีทักษะความสามารถในการเป็นผู้เรียนมากเท่าไหร่ แต่เพื่อบอกลักษณะนิสัย จรรยาบรรณทำงาน ความซื่อสัตย์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่มองผ่านสายตาของผู้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคณะกรรมการเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจะให้รายละ้อียดข้อดีบางอย่างที่น้องอาจมองข้ามไปในเรียงความของตัวเอง แต่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์มาพอสมควรมองเห็นในจุดนี้ก็ได้ เ

 

เคล็ดลับการขอ Recommendation Letter  (จดหมายแนะนำ)

 

ขอกับใคร ?

        ผู้ที่จะเขียนจดหมายแนะนำให้น้องได้นั้นควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่น้องเรีัยนด้วย, โค้ช, นายจ้าง, หรือใครก็ตามที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลน้องไม่ทางใดทางหนึ่ง ซึ่งต้องรู้จักน้องเป็นอย่างดี รู้จักผลงานน้อง และค่อนข้างมีทัศนะคติดีเกี่ยวกับตัวน้อง และสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นผู้เชื่อถือได้และมีความรับผิดชอบ ผู้เขียนจดหมายแนะนำที่ดีต้องมีความตั้งใจเขียนด้วยตนเอง และส่งเอกสารได้ทันเวลา

 

ผู้ที่ห้ามขอ

พ่อแม่, ญาติ, เพื่อน, บุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ไม่รู้จักน้องเป็นอย่างดี นั้นก็คือคนที่เข้าข้างอย่างเห็นได้ชัด และคนที่ไม่รู้จักตัวตนของน้องเลย ห้ามเด็ดขาดเลยค่ะ อาจารย์ที่ปล่อยเกรดบางท่านก็ไม่เหมาะสมได้ เพราะคณะกรรมการพิจารณาจากทรานสคริปต์แล้วสงสัยว่าทำไมน้องได้เกรดจากอาจารย์คนนี้ทุกเทมอ เลยไม่เชื่อถือจดหมายแนะนำฉบับนั้น(ถ้ามีผลการเรียนดีโดยทั่วไปก็ไม่ต้องกังวล) 

 

 

ขออะไร ?

       แน่นอนค่ะว่าน้องกำลังขอให้อาจารย์เขียนจดหมายแนะนำให้ โดยต้องอธิบายว่าน้องอยากไปเรียนอะไร ที่ไหน ทำไมและลองถามว่าอาจารย์จะช่วยเขียนจดหมายแนะนำดีๆ ให้ได้ไหม ถ้าอาจารย์ตกลงเขียนให้น้องก็ต้องให้ลิสต์สิ่งดีๆ ในตัวน้องแก่อาจารย์ ซึ่งลิสต์อาจรวมรายงานหรือโครงงานดีๆ สะดวกมากขึ้น ยิ่งสะดวกอาจารย์ยิ่งยินดีเขียนมากขึ้น ถ้าอาจารย์บอกว่าให้น้องลองร่างจดหมายมาให้ดูก่อน น้องค่อยร่างไปให้แต่อย่าแสดงความคิดนี้ไปเองนะคับ เพราะอาจาร์ยจะมองว่าน้องไม่เคารพท่าน แค่เห็นเป็นคนที่จะเซ็นให้กับอะไรก็ได้ที่น้องเขียนมาเอง นอกจากนี้น้องๆอย่าลืมแนบฟอร์มการเขียน (ถ้ามี) แล้วก็ซองจดหมายนี้พร้อมส่ง ไปมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้อาจารย์ด้วยเพื่อความสะดวกคับ ถ้าอาจารย์ขอดูทรานสคริปต์หรือเรียงความเข้าต่อของน้อง น้องก็ต้องมีสำเนาให้อาจารย์ดูได้เสมอเช่นกันคับ

 

 

CREDIT: www.dek-d.com

Hotline.png