Discover English

 

Discover English

         สถาบัน Discover English ได้ถูกก่อตั้งที่เมือง Melbourne ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 โดยมุ่งหวังพัฒนาสถาบันให้เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของออสเตรเลีย Discover English มีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนจากทั่วโลกได้มาเรียนกับครูสอนภาษาที่มากไปด้วยความรู้ความสามารถอีกทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยสื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Discover English
· ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก โดยสถาบันจะจัดตารางเรียนที่เหมาะสม และมีกิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพและทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
· ได้เรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับภาษาของตัวเอง หากหลักสูตรมีความยากหรือง่ายเกินไป นักเรียนจะพัฒนาทักษะด้านภาษาของตัวเองได้ช้า
· เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นกันเอง โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและบริการต่อนักเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นมิตร
· ต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเมื่ออยู่ที่สถาบัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเคยชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

              

 


 .:. วิดีโอแนะนำสถาบันสอนภาษา Discover English


  

หลักสูตรการศึกษาที่แนะนำ

PROMOTION สมัคร 10 Weeks FREE 1 Weeks ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เท่านั้น รับสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 General English 20ชั่วโมง / สัปดาห์

คลิ๊กรูปเพื่อขยาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนา Passport

Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png