English Language Company (ELC) 

ELC_Head.JPG

            English Language Company (ELC) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย การันตีคุณภาพโดยได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาดีเด่นของซีกโลกใต้ถึง 4 ปี คือปี 2007, 2009, 2011 และปีล่าสุด 2012 

ELC นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ซึ่งมีนักเรียนกว่า 35 ประเทศทั่วโลกมาเข้าเรียน โดยมีการควบคุมจำนวนนักเรียนในแต่ละชาติ (Nationality mix) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน ELC จะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมากคุณภาพที่สุด สื่อการสอนที่ทันสมัย และอาจารย์ผู้สอนที่มีดีกรีมหาวิทยาลัยและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพในการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง (TESOL)

สถานที่ตั้งและ การเดินทาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมืองซิดนีย์ เดินทางสะดวกสบาย

  • ห่างจากสถานีรถไฟสายหลักของนครซิดนีย์ (Town Hall station) เพียง 1 นาที
  • ห่างจากศูนย์การค้าที่สำคัญของนครซิดนีย์เพียง 2 นาที
  • ห่างจากท่าเรือ Darling Harbour เพียง 3 นาที
  • ห่างจาก Circular Quay และ the Opera House เพียง 5 นาทีโดยรถไฟ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป เน้นทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน)
  • IELTS Exam Preparation (ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับภาษา)
  • English for Academic Purposes (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการศึกษาต่อ)

จำนวนนักเรียนในชั้น: ไม่เกิน 15 คน (โดยเฉลี่ย 12คน/ห้อง)
จำนวนชั่วโมงเรียน: 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

           ระบบการเรียน การสอนของทางโรงเรียนมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะเราเชื่อว่านักเรียนมีความต้องการ ความถนัด และความชอบที่ไม่เหมือนกัน เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกวิชาเลือกตามความต้องการที่จะฝึกฝนและพัฒนา นอกจากหลักสูตรหลัก และที่สำคัญเราไม่ได้เรียนอยู่แต่ในห้องเรียน เรายังมีการเรียนนอกสถานที่ในชั่วโมงสุดท้าย เพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่เพื่อน และถือว่าได้เป็นการได้ท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย

Major course หลักสูตรหลัก 3 ชม./วัน (15 ชม./สัปดาห์)

Special Focus Module วิชาเลือกตามความต้องการที่จะฝึกฝน และพัฒนา 1 ชม./วัน (5 ชม./สัปดาห์) ยกตัวอย่างเช่น ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน - หลักไวยกรณ์ (Grammar)- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม - ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ- การเตรียมตัวสอบ IELTS ฯลฯ 

English Extras กิจกรรมเลือกตามความสนใจ 1 ชม./วัน (5 ชม./สัปดาห์) ยกตัวอย่างเช่น ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวของซิดนีย์- ชมการแข่งขันกีฬา- ชมรมฟุตบอล- ชมรมภาพยนตร์- ชมรมเต้นรำ- ทำแบบฝึกหัด- การศึกษาความเป็นอยู่ และประวัติศาสตร์ของคนออสเตรเลียฯลฯ 

 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ

โปรโมชั่นนี้สำหรับคนที่สมัครก่อน 29 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น

คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

• สำเนา Passport

Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

 Last Update 18/01/59

Hotline.png