Performance English

Logo_Performance.jpeg

           Performance English

            สถาบัน Performance English ร่วมกับ Eurocentres มุ่งเน้นการฝึก Pronunciation การออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีห้องเรียนขนาดเล็ก 12-14 คนต่อห้องเรียน มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ดีที่สุดในโลก มีแคมปัสอยู่ที่ Sydney และ Melbourne ตัวแคมปัสตั้งอยู่ในใจกลางเมือง 


ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

PROMOTION หมดเขต 30 มิถุนายน 2558 นี้ - รับสมัครนักเรียนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

General English 20 ชั่วโมง / สัปดาห์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนา Passport

Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png