ILAC_logo.jpg

 

ILAC International Language Academy of Canada มีทั้งหมด 2 เมืองที่อยู่ในประเทศแคนาดา


EC_Toronto.JPG    Vancouver.JPGILAC International Language Academy of Canada 

        เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการศึกษาภาษาอังกฤษในแคนาดาและเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก กว่า 17 ปีที่ ILAC เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นหนึ่ง ทำให้ ILAC ดึงดูดนักเรียนจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ILAC มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ ยิ่งกว่านั้น ILAC ยังจัดหาที่พักที่ทั้งปลอดภัยและราคาประหยัด โปรแกรมท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรม

Hotline.png