Auckland Institute of Studies

   

Auckland Institute of Studies   

        จะมุ่งเน้นให้ความรู้อย่างกว้างขว้างรอบด้านทั่วโลกแก่นักเรียน  โดยเหล่าอาจารย์ ล้วนมากไปด้วยประสบการณ์และมีคุณภาพ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเน้นถึงความเข้าใจ ความแตกต่างของวัฒนธรรม เพื่อปรับใช้ให้ตรงกับนักเรียนแต่ละคน มีทั้งหลักสูตรภาษาระยะสั้น ระยะยาว จนไปถึงหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

สถานที่ตั้ง

        ตั้งอยู่ Mount Albert ในใจกลางเมือง Auckland ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในการใช้ชีวิตประจำวัน  มี ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ธนาคาร, ห้างสรรพสินค้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย ที่รถโดยสารเชื่อมต่อทั่วถึงกัน


 .:. วิดีโอแนะนำสถาบันสอนภาษา Auckland Institute of Studies


หลักสูตรการเรียน การสอน

• ENGLISH LANGUAGE PROGRAMMES
• FOUNDATION STUDIES PROGRAMMES
• MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMMES
• INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAMMES
• INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAMMES
• ARTS PROGRAMMES
• TOURISM MANAGEMENT PROGRAMMES
• HOSPITALITY MANAGEMENT PROGRAMME

ที่พัก

1. Home Stay สำหรับนักเรียนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการได้บรรยากาศและเรียนรู้วัฒนะธรรมของชาวนิวซีแลนด์ที่แท้ โดยจะพักอาศัยร่วมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

2. Dormitory (เป็นหอพักของโรงเรียน สำรับนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) ส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกันกับนักเรียนต่างชาติ มีทั้งหมด 120 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

PROMOTION สมัครเรียนก่อน 31 พฤษภาคม 2016 นี้ ลดราคาค่าเล่าเรียนเหลือเพียง $275 / week 

General English (เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. สำเนาหน้า Passport
2. ใบสมัคร Auckland Institute of Studies (Union Plus เป็นผู้จัดเตรียมให้)
3. ค่ามัดจำการเรียน 5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png