NZIOS New Zealand Institute of Studies

NZIOS Auckland

         New Zealand Institute of Studies จะคอยประสานงานกับรัฐบาล บริษัทชั้นนำและกลุ่มมืออาชีพทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะคอยปรับและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงประเด็นและนำไปใช้ได้จริง ทำให้นักเรียนที่จบจากที่นี่สามารถเริ่มทำงานได้โดยเร็วหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร
          New Zealand Institute of Studies ยังมีวิทยาเขตอยู่ในชานเมืองอีกด้วย ซึ่งสถาบันจะมีการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตและสไตล์การเรียนของนักเรียน โดยวิทยาเขตนี้จะอยู่ที่ Auckland CBD ตั้งอยู่บน Queen Street ซึ่งอยู่ในระยะที่นักเรียนสามารถเดินทางด้วยรถไฟหรือรถโดยสารได้สะดวก

หลักสูตรการศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต
  • ห้องกวดวิชา
  • ศูนย์การเรียนรู้
  • ห้องสมุด
  • Cafe area
  • พื้นที่พักผ่อน เพิ่มความบันเทิง

ที่อยู่อาศัย   

Homestay

ประโยชน์ของการอยู่โฮมสเตย์

  • โฮมสเตย์จะรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านให้มีความสะอาด และรักษาความปลอดภัยตลอดเพื่อให้นักเรียนกลับมาที่บ้านอย่างสบายใจและอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยอีกด้วย
  • โฮมสเตย์จะมีอาหารให้ซึ่งนักเรียนไม่ต้องห่วงเรื่องการซื้อเครื่องปรุงหรือการทำอาหาร

  หอพัก

หากนักเรียนต้องการอยู่เป็นหอพัก ทาง NZIOS New Zealand Institute of Studies ก็สามารจัดหาให้ได้ โดยหอพักจะอยู่ในระยะที่นักเรียนสามารถเดินไปทั้งโรงเรียนและแหล่งการค้าและกลับมาได้อย่างสะดวก หรืออยู่ภายในระยะเดินทางด้วยรถโดยสารได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนา Passport

Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png