Adcote School For Girls Scholarship

Scholarship_Adcote.jpg

 

Adcote School for Girls มีโอกาสดีๆมานำเสนอ โดย Adcote School for Girls จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย

โดยมีทุนการศึกษา 2 ประเภทดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าในชั้น Year 9 - 12

                จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน £3,000 ต่อปี (หรือประมาณ 150,000 บาท)        

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าในชั้น Year 7 – 8             

                จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน £6,000 ต่อปี (หรือประมาณ 3000,000 บาท)        

ท่านผู้ปกครอง และน้อง ๆ สามารถพบปะ พูดคุยตรงกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 2 ท่าน คือ

    1. Ms. Yasmin Rani หัวหน้าแผนกคัดเลือกผู้สมัครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
    2. Ms. Raweewan Boonyarit  หัวหน้าแผนกคัดเลือกผู้สมัครประจำประเทศไทย

สถานที่และเวลา

ณ ยูเนี่ยนพลัส สำนักงานใหญ่ หมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค วิภาวดี – รังสิต 

วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2558

เวลา 13.00 – 15.00 น.

Union-plus-Map.png

 

หมายเหตุ:          นักเรียนที่สนใจกรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงในวันที่พบกับเจ้าหน้าที่

  • สำเนาพาสปอร์ต
  • ใบรายงานผลการเรียนและหนังสือรับรองจากโรงเรียน
  • เอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบประกาศนียบัตร

นักเรียนจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ ณ วันเดียวกัน (งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นะครับ)

ท่านผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่

Union Plus Study Abroad

โทร. 02-973 4030, 081-673 5450

เวลาทำการ จ.- ศ.            9:00 – 18:00 น.

                        ส.             9.00 - 16.00 น.

Hotline.png