Madison English as a Second Language School (MESLS)

     

MADISON ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE SCHOOL (MESLS)

        เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา Madison English As a Second Language School (MESLS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คณาจารย์ของ MESLS ต่างก็มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติ ดังนั้นคณาจารย์ทุกท่านจึงมีเทคนิคและสื่อการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนหลากหลายประเภท อีกทั้งบรรยากาศภายในสถาบันก็เป็นกันเองและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

       นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น ในห้องอาหาร นักเรียนกับอาจารย์จะได้สนทนาแบบเป็นกันเอง หรือในห้องคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้การใช้ e-mail จากอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดทัศนศึกษา และทำกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่ รวมทั้ง MESLS จะจัดหาคู่สนทนา และติวเตอร์ชาวอเมริกันให้กับนักเรียน รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณโรงเรียนก็เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษากับเพื่อน หรือกับอาจารย์ได้เช่นกัน อาจารย์ที่นี่เองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่น เรื่องการบ้าน เรื่องปัญหาส่วนตัว เรื่องที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั้งปัญหาเรื่องการเดินทาง รวมทั้งพร้อมที่ให้คำแนะนำทางด้านการศึกษา

       MESLS ได้รับใบอนุญาตจากสถาบันรับรองวิทยฐานะของรัฐวิสคอนซิน (State of Wisconsin Educational Approval Board) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (Immigration and Naturalization Service)


MESLS เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆดังต่อไปนี้

TESOL: Teachers of English to Speakers of Other Languages

NAFSA: National Association of Foreign Student Advisors

WITESOL: Wisconsin Teachers of English to Speakers of Other Languages

 

ปรัชญาการและนโยบายของสถาบัน

• คัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านการสอนให้แก่นักเรียนทุกคน
• มุ่งมั่นและส่งเสริมมาตรฐานที่สูง เพื่อความสำเร็จของนักเรียน และอาจารย์ทุกคน
• สอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ นักเรียนนานาชาติ
• เสริมสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายเพื่อให้เหมาะกับการเรียน และการเข้าสังคม
• ให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาต่อ ปัญหาส่วนตัวหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ กฎของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐ
• ส่งเสริมการสื่อสารของทุกๆ ภาษาทั่วโลก และวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียน
• มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลา

ที่ตั้ง 

                3009  University Avenue, Madison, Wisconsin 53705 U.S.A

         Madison (เมดิสัน) เป็นเมืองหลวงของรัฐ Wisconsin ซึ่งอยู่ห่างจากชิคาโกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยระยะทางขับรถสองชั่วโมงครึ่ง และอยู่ห่างจากมิลวอคกี้ไปทางตะวันตกราวหนึ่งชั่วโมง พื้นที่บริเวณนี้ของสหรัฐฯ เรียกว่า “มิดเวสต์” ยิ่งกว่านั้น Livability เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวชื่อดังของอเมริกายังจัดอันดับให้เมืองเมดิสันเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหรัฐฯเป็นอันดับที่ 3 จาก 100 เมือง เนื่องจากมีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในแถบมิดเวสต์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในสหรัฐ ประชากร 25 % ของเมดิสันจึงเป็นนักเรียน นักศึกษา นั่นหมายความว่าเมืองเมดิสันเป็นเมืองที่ปลอดภัยอย่างมาก

หลักสูตรที่เปิดสอน

MESLS มี 6 ภาคเรียนต่อปี ปกติแต่ละภาคเรียนจะใช้เวลาเรียน 7 สัปดาห์

    • Beginning Level      :  มี 2 ระดับ 101 และ 102
    • Intermediate Level  :  มี 2 ระดับ 201 และ 202
    • Advanced Level     :   มี 2 ระดับ 301 และ 302
    • TOEFL Preparation

 MESLS จะมีวิชาเลือกสำหรับนักเรียนที่อยู่ใน Advanced Level อีกกว่า 15 วิชา

ที่พัก

1. พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ (Homestay)

2. พักในหอพักของ MESLS

ค่าเรียน

ค่าเทอมต่อเจ็ดอาทิตย์ : 2,325 เหรียญสหรัฐ

ค่าสมัคร : 100 เหรียญสหรัฐ

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาหน้า Passport
2. ใบสมัคร MESLS (Union Plus เป็นผู้จัดเตรียมให้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

 

Hotline.png