เรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบันอื่นๆ

John Paul International College – Queensland
John Paul International College – Queensland

เรียนต่อออสเตรเลียที่ John Paul International College ทางวิทยาลัยมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนแต่ละคนได้รับนวัตกรรมการศึกษา และหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นสากล

More Detail
NSW Government Schools (โรงเรียนรัฐบาลในซีดนีย์ และทั่วรัฐนิวเซาธ์เวลส์)
NSW Government Schools (โรงเรียนรัฐบาลในซีดนีย์ และทั่วรัฐนิวเซาธ์เวลส์)

เรียนต่อออสเตรเลียที่ NSW Government Schools ามีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความหลากหลายด้านวิชาการ อีกทั้งวิชาสอนที่สร้างสรรค์และนวัมกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในห้องเรียน

More Detail
Ozford College
Ozford College

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลียกับ Ozford College

More Detail
South Australian Government Schools
South Australian Government Schools

เรียนต่อออสเตรเลียที่ South Australian Government Schools โอกาสเลือกเรียนและรับการอบรมในรัฐออสเตรเลีย ซึ่งในแต่ละปีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น

More Detail
Taylors College
Taylors College

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลียกับ Taylors College

More Detail

Hotline.png