St Giles Vancouver

 Giles1.JPG Giles2.JPG Giles3.JPG

St Giles Vancouver

       Vancouver เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความผสมผสานความเมืองที่มีพร้อมครบสะดวกบาย กับความเป็นชนบทแบบธรรมชาติ Vancouver จัดได้ว่าเป็นเมืองปลอดภัยและน่าอยู่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก     

ที่ตั้งโรงเรียน

       1130 W Pender St, Vancouver, BC V6E 0A2 Canada St Giles Vancouver ตั้งอยู่จุดที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ แหล่งบันเทิง, shopping centres, จำนวนห้องเรียน 17 ห้อง, มุมร้านกาแฟและมีจำหน่ายอาหารว่าง (sandwiches, paninis, drinks, treats), Self-Access Centre/Computer Zone, Free WiFi, Platinum Centre/Lounge, Interactive Whiteboards


.:. วิดีโอแนะนำสถาบันสอนภาษา St Giles Vancouver


 

หลักสูตรการเรียน การสอน

1. General English Course (20, 28 lessons)
2. International Semester Course (ISC) 24+ weeks
3. University Pathway Programme
4. Business English
5. Examination Courses : IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge FEC and CAE
6. Platinum Courses
7. English for Special Purpose

ที่พัก

1. Homestay – พักกับครอบครัวชาวแคนาดา
2. Residence – นักเรียนอายุ 19 ปีขึ้นไป
• YWCA Residence(Single room, Double Room)
• APT Living  (include breakfast, single room with bathroom)
• Hotels (Lord Stanley Suites, Sunset Inn & Suites, Sandman Suites on Davie, Sandman Hotel)

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

General English Course (เรียน 28 คาบ / สัปดาห์ )

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. สำเนาหน้า Passport
2. ใบสมัคร St Giles International (Union Plus เป็นผู้จัดเตรียมให้)
3. ค่ามัดจำการเรียน 5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png