Tamwood_logo.jpg

 

Tamwood Language School มีทั้งหมด 2 เมืองที่อยู่ในประเทศแคนาดา


EC_Toronto.JPG       Vancouver.JPGวิดีโอแนะนำสถาบันสอนภาษา Tamwood Language School

 

          Tamwood International College ประเทศ Canada แห่งนี้ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับคณาจารย์เจ้าของภาษาในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนจำกัดและมีหลายเชื้อชาติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว

Hotline.png