2011_07_19_14_59_43.jpg

ctn_mp.png

Greater Victoria School District (High School)

Greater Victoria School District

(Victoria International High School Programs)

เลือกมาศึกษาที่นี่ ประสบความสำเร็จได้ทุก ๆ ที่ 

 • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • เป็นกลุ่มเพื่อนนักเรียนและมีเวลาให้คำปรึกษา
  • ระดับ เกรด 6-8 มีนักเรียนโดยเฉลียประมาณ 500 คน
  • ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียน
  • ช่วยเพิ่มเสริมการ ได้มาซึ่งความสำเร็จทางการศึกษา และทักษะต่าง ๆ
  • เน้นการสอนสหสาขาวิชาเป็นทีมและการเรียนรู้จากคณาจารย์ที่หลากหลาย
  • การศึกษามัธยมศึกษาต้น จะช่วยเพิ่มความเพรียบพร้อมให้แด่นักเรียนที่ย้ายจากระดับประถมศึกษาไปยังระดับมัธยมศึกษา โดยปราศจากความวิตกกังวล
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • จำนวนนักเรียน โดยเฉลี่ยประมาณ 1000 คน หลักสูตรมีความหลากหลาย เพื่อให้เลือกเรียน ตามความถนัดและให้ความสนใจเป็นส่วนบุคคล
  • เลือกทำกิจกรรมนอกหลักสูตรได้หลากหลาย
  • มีวิชาเลือกให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง
  • โปรแกรมทางการศึกษาในระดับชั้นนำของโลก ซึ่งได้รัยการับรองจากกระทรวง ศึกษาธิการของมณฑลบีซี

สถานที่ตั้ง (เมืองวิคตอเรีย บีซี)

 • เมืองวิคตอเรียเป็นเมืองหลวงของมณฑลบริติช โคลัมเบีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุด เป็นอันดับสองของแถบชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศแคนาดา
 • เป็นเมืองที่มีสภาพอบอุ่นที่สุดในแคนาดา และถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีแดดมาก ที่สุดในประเทศ
 • ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีธรรมชาติงดงามและสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี
 • เมืองวิคตอเรียเป็นศูนย์รวมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การกีฬาระดับชั้นนำของโลก รวมทั้งความบันเทิง และวัฒนธรรม
 • เมืองวิคตอเรีย จัดเป็นเมืองที่สะอาด เงียบสงบ เป็นมิตร และมีความปลอดภัย 

ครอบครัวโฮมสเตย์ของโปรแกรมมัธยมศึกษาโรงเรียนนานาชาติวิคตอเรีย

 • นัก เรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมครอบครัวอุปถัมภ์ของวีไอเฮชเอสพีจะได้รับ การต้อน รับเป็นอย่างดี ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย
 • การ ได้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อันประเมิณค่า มิได้โดย นักเรียนจะมีความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิของชาวแคนาดาอีกทั้งการอยู่ร่วม กับครอบครัว จะช่วยพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ครอบครัวอุปถัมภ์แต่ละครอบครัวจะผ่านการคัดเลือกอย่างรอบคอบจากเจ้าหน้าที่ขอโรงเรียน
 • ครอบ ครัวอุปถัมภ์ได้ผ่านการฝึกอบรมอีกทั้งได้รับการสนับสนุนและการให้คำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่มีความเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอาร์บิวทัส (Arbutus Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซีดาร์ ฮิว (Cedar Hill Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเซ็นทรัล (Central Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโคลควิส (Colquitz Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแกนฟอร์ด (Glanford Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกอดอน เฮด (Gordon head Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแลสดาน์ว (Lansdowne Middle School) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมอนเทอเรย์ (Monterey Middle School)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร็อคไฮท์ส (Rockheights Middle School)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชอร์ลาน์ย (Shoreline Middle School) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเอสคิวมอลท์ (Esquimalt High School)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแลมบริคพาร์ค (Lambrick Park Secondary)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมาท์ดักลาส (Mount Douglas Secondary)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโอ๊คเบย์ (Oak Bay Secondary School)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรโนด์ส (Reynold Secondary School)

 

โรงเรียนท้องถิ่นสเป็คทรัม (Spectrum Community School)

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิคตอเรีย (Victoria High School)

หลักสูตรที่เปิดสอน 

 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาต่ออย่างจริงจัง และมีความคาดหวังที่จะได้รับการศึกษาที่ดีเลิส
  • นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือ สองภาคการศึกษา จนกระทั้งจบการศึกษา
  • วิชาการ สอนเป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลของมณฑลบริติชโคลัมเบีย ซึ่งประกอบด้วยวิชาหลัก คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์ เป็นต้น
  • หลัก สูตรการสอนและการช่วยเหลือเกื้อกูลนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา ที่ สอง (ESL) เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น
  • หลัก สูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลและเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนสามารถเผชิญการท้าทายในการศึกษาต่อหรือการทำงานต่อไปใน อนาคต

ค่าใช้จ่าย / 1 ปี

ค่าใบสมัคร $ 250
ค่าจัดหาที่พักโฮมสเตย์  $ 200
ค่ามัดจำที่พักโฮมเสตย์ $ 500 (ได้คืน)
ค่าเล่าเรียน $ 12,500 ต่อปี
ค่าที่พักโฮมสเตย์ $ 825 ต่อเดือน
ค่าประกันสุขภาพ  $ 800 ต่อปี

ค่าใช้จ่าย / 1 เทอม

ค่าใบสมัคร $ 250
ค่าจัดหาที่พักโฮมสเตย์  $ 200
ค่ามัดจำที่พักโฮมเสตย์ $ 500 (ได้คืน)
ค่าเล่าเรียน $ 6,250 ต่อเทอม
ค่าที่พักโฮมสเตย์ $ 825 ต่อเดือน
ค่าประกันสุขภาพ  $ 475  ต่อเทอม
 • หลักสูตรเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของบีซี
  • หลัก สูตรเชื่อมโยงช่วยให้นักเรียนนานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน โรงเรียนรัฐบาลของชาวแคนาดา และสามารถจบการศึกษาตอนปลายได้
  • นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร ได้ภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากวันเริ่มหลักสูตร
  • หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรเดียวกันกับของโรงเรียนรัฐบาลของมณฑลบริติช โคลัมเบีย
  • นักเรียน จะได้เรียนรู้ ตามหลักสูตรการสอนในวิชาหลัก ๆ เช่นกัน
  • หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และกิจกรรมนอกหลักสูตรภายในเมือง และรอบ ๆ เมืองวิคตอเรีย
  • นัก เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่จะได้หน่วยกิตในวิชาที่สำเร็จและจะได้รับ การรับรองให้สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำในเขตของเกรเตอร์วิคตอเรีย  

ค่าใช้จ่าย

ค่าใบสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าจัดหาที่พักโฮมสเตย์  $ 200
ค่ามัดจำที่พักโฮมเสตย์ $ 500 (ได้คืน)
ค่าเล่าเรียน $ 6775 สำหรับ หลักสูตร 5 เดือน
ค่าที่พักโฮมสเตย์ $ 825 ต่อเดือน
ค่าประกันสุขภาพ  $ 450 ต่อปี
บัตรโดยสารรถเมล์ $ 170 ต่อ 6 เดือน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน $ 2,270*

* หมายเหตุ รวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ และค่าประกันสุขภาพ

 • หลักสูตรเสริมประสบการณ์ในระดับมัธยมปลายระยะสั้น
  • หลักสูตรระยะสั้นเปิดเรียนในช่วงกลางเดือนกันยายนถึง กลางเดือนมิถุนายน
  • นักเรียนนานาชาติที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ แคนาดาสามารรถเรียนได้โดยไม่กระทบการศึกษาในประเทศของตนเอง
  • ระยะเวลาหลักสูตรมี 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน หรือ 6 สัปดาห์
  • การ เรียนในชั้นเรียนประกอบไปด้วยหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเป็นภษาที่สอง และสนับสนุนเกื้อกูลอื่น ๆ (ถ้ามีความจำเป็น) และมีวิชาเลือกที่ส่งเสริม การมีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มที่กับนักเรียนชาวแคนาดา
  • มีหลักสูตรวิชาการเปิดให้สำหรับนักเรียนที่ต้องการ ความท้าทายมากเป็นพิเศษ
  • หลัก สูตรนี้ ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน และมีการเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มที่ กับนักเรียนชาวแคนาดาทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน

         ค่าธรรมเนียมรวมค่าใบสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ และค่าประกันสุขภาพ

 • 1 เดือน       $ 2,235
 • 2 เดือน       $ 4,370
 • 3 เดือน       $ 6,590
 • 6 สัปดาห์    $ 3,310
 • หลักสูตรแคมป์วิคตอเรียภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองภาคฤดูร้อน
  • ระยะเวลาของหลักสูตร 6 สัปดาห์ ในเดือนกรกฏาคม ถึง สิงหาคม ของแต่ละปี
  • นัก เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ถึง 18 ปี สามารถเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้ ได้ทุกวันจันทร์ ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ของหลักสูตร เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 หรือ 5 สัปดาห์ หรือตลอด 6 สัปดาห์
  • ใน แต่ละสัปดหา์นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ สองอย่างน้อย 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 12 ชั่วโมง
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวัน
  • หลัก สูตรการเรียนในชั้นเรียนเน้นการพัฒนาทักษะการอื่น การเขียน การฟัง และการพูดโดยเน้นการสนทนาโดย ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง และ มีผู้ช่วยที่เป็น ผู้นำที่เป็นที่รู้จักในนามของ “ เพื่อนชาวแคนาดา”

ค่าธรรมเนียมรวมค่าใบสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ และค่าประกันสุขภาพ

 • 2 สัปดาห์    $ 1,733
 • 3 สัปดาห์    $ 2,453
 • 4 สัปดาห์    $ 3,170
 • 5 สัปดาห์    $ 3,690
 • 6 สัปดาห์    $ 4,208

เงื่อนไขการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร CAD$ 150 และส่งใบสมัครมาให้เรา
 2. เมื่อทางโรงเรียนตอบรับเป็นหนังสือตอบรับเข้าเรียนและใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ทางเราจะแจ้งให้ทราบ
 3. ชำระค่าเล่าเรียน
 4. ดำเนินเรื่องขอวีซ่า
 5. แจ้งวันและเวลาที่จะเดินทางมาถึงเวอร์นอน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดบริการรับที่สนามบิน เมื่อนักเรียนไปถึง
Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png