Vernon School District No.22

                                          vernon.JPGbeairsto1.jpg

School District No.22 (Vernon) International Student Program

              โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District No.22) ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์หรือใช้เวลาเพียง 45 นาทีโดยเครื่องบิน
              เมืองเวอร์นอน เป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขา และทะเลสาบทีสวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลายและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสังคม

 • ครูต่างชาติในแต่ละโรงเรียนจะดูแลและใส่ใจนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี
 • ความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติล้วนแล้วแต่มาจากมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
 • ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่ง่ายต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ทั้งมหาวิทยาลัยในแคนาดาหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกา
 • ประถศึกษา (อนุบาล - ม.1)
 • มัธยมศึกษา (ม.2- ม.6)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว
 • พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล

วันเริ่มต้นการศึกษา

กันยายน / พฤศจิกายน / กุมภาพันธ์ /เมษายน

เทอมการศึกษา

เทอม 1 : เดือนกันยายน - เดือนมกราคม
เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน

โรงเรียนของเรา

- Secondary Schools

 1. Charles Bloom Secondary School (Grades 7-12)
 2. Clarence Fulton Secondary School (Grades 8-12)
 3. Kalamalka Secondary School (Grades 8-12)
 4. Vernon Secondary School (Grades 8-12)
 5. W.L Seaton Secondary School (Grades 8-12)


- Elementary Schhols

 1. Alexis Park Elementary http://alexispark.sd22.bc.ca/AlexisParkElementary/Home.html
 2. B.X. Elementary http://alexispark.sd22.bc.ca/AlexisParkElementary/Home.html
 3. Beairsto Elementary http://beairsto.sd22.bc.ca/beairsto/Home.html
 4. Cherryville Elementary http://cherryville.sd22.bc.ca/Site/Welcome.html
 5. Lavington Elementary http://lavington.sd22.bc.ca/Lavington/Welcome.html

ที่พัก

โฮมสเตย์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มเติมประสบการณ์ โดยเฉพาะนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ทาง Vernon School District ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือและคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา ที่พักจะอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา ใกล้กับโรงเรียนโดยการเดินหรือใช้บริการ school bus เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะให้ความพิถีพิถันในการคัดเลือกโฮมสเตย์โดยเน้นที่ความปลอดภัย สะดวกสบาย โฮมเสตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน และห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน

ภาพความประทับใจ http://www.sd22.bc.ca/international/documents/Photo-Album.pdf 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเตรียมเอกสารในการสมัครอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร CAD$ 150 และส่งใบสมัครมาให้เรา
 2. เมื่อทางโรงเรียนตอบรับเป็นหนังสือตอบรับเข้าเรียนและใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ทางเราจะแจ้งให้ทราบ
 3. ชำระค่าเล่าเรียน
 4. ดำเนินเรื่องขอวีซ่า
 5. แจ้งวันและเวลาที่จะเดินทางมาถึงเวอร์นอน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดบริการรับที่สนามบิน เมื่อนักเรียนไปถึง
Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png