2012_04_18_15_32_42.jpg

canada-flag.jpg

shutterstock_52687870students.jpg

work-in-canada1.jpg

Work & Study Program in Canada

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านสู่ Vancouver English Centre (VEC) สถาบันภาษาชั้นนำของประเทศแคนาดา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานพร้อมห้องเรียนที่ทันสมัยมากกว่า 45 ห้องเรียนและระดับภาษาทั้งหมด 15 ระดับ 

Schedule : เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-15.40 น. (Super-Intensive Schedule) คือ สามารถเลือกเรียนได้ 3 วิชาต่อเดือน ทั้งประเภท General English, Business Courses และ University Preparation
 
Course Selections เช่น:
* Core Grammar (15 Levels)
* Core Grammar (15 Levels)
* IELTS, TOEFL iBT, TOEIC
* Business Basics
* Marketing
* Business Grammar & Writing
* Job Skills
* Hospitality & Tourism
* Writing (1-2-3)
* Pronunciation
* Power Speaking
* Think In English
 
สามารถดูรายวิชาเลือกต่างๆพร้อมระดับ Required Level ได้ที่ http://www.vec.ca/english/3/elective-courses_NEW.cfm
Internship Locations:
 • Vancouver เหมาะสำหรับคนชอบ city life ความเป็นนานาชาติ
 • Banff / Canmore เป็นเมืองท่องเที่ยว Rocky Mountains, Lake Louise
Unpaid Internship:
 • งานไม่ได้รับค่าตอบแทน เช่น ด้าน IT / Programmer / Web, Graphic design, Architecture, Advertising, Marketing, Tourism, Aerospace, Engineering, Law, Accounting, Finance
 * งานขึ้นอยู่กับนายจ้าง ณ ช่วงเวลานั้นๆ งานบางประเภทอาจใช้เวลาในการจัดหานานกว่าปกติ ซึ่งความสามารถในการสื่อสารและประสบการณ์เป็นส่วนสำคัญสู่ความสำเร็จ

Paid Internship:
 • งานได้รับค่าตอบแทนอัตรา $8 / ชั่วโมง ก่อนหักภาษี ในด้าน Services Industry เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ room attendant ที่โรงแรมหรือรีสอรืท

* งานขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดโดยไม่สามารถเลือกสายงานได้

Job Placement:
ทางเลือกใหม่ ราคาเพกเกจรวมการจัดหางานเอง (Self Placement) สำหรับ Paid หรือเลือก Unpaid โดย VEC จัดหาให้ สามารถอัพเกรด เป็นบริการพิเศษ จัดหางาน Paid โดย VEC โดย Co-op Work Permit จะเริ่มในช่วง Internship

Benefits to your future:

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 • ได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ General English และ Business English Skills
 • ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตที่ แคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่น่าอยู่มากแห่งหนึ่งของโลก อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และอัธยาศัยดี
 • ได้รับประสบการณ์การทำงานกับบริษัทในแคนาดา ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและวิสัยทัศน์ให้นัก  เรียนสามารถนำไปพัฒนาหน้าที่การงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
 • นักเรียนสามารถลงวิชาเตรียมสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC เป็นวิชาเลือกได้โดยไม่ต้องชำ ระเงินเพิ่มได้อีกด้วย
*** VEC เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของ ETS ในการจัดสอบ TOEFL iBT, TOEIC, Cambridge Test.

Business Internship

Job Placement - ราคาเพกเกจรวม Self Placement

NEW เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่กำหนดระดับภาษาอังกฤษ
 • VEC ไม่กำหนดระดับภาษาอังกฤษแรกเข้า แต่ระบุ Level แนะนำที่ควรจะเป็นตามระยะเวลาของโปรแกรม ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการ และทำการทดสอบ on-line test เพื่อประเมิน ระดับก่อนทำการสมัคร อย่างไรก็ดี สำหรับ Self-Placement แนะนำให้นักเรียนผ่าน Level 10 ก่อน ออกทำงาน เพื่อความสำเร็จในการหางานและฝึกงานโดยมีความพร้อม
 • ราคาเพกเกจรวม Self-Placement โดยนักเรียนหาเองหลังจากเรียนจบ หรือการจัดหางาน Unpaid ให้ โดย VEC
 • นักเรียนสามารถชำระค่าจัดหางาน CAD $ 600 เพื่อให้โรงเรียนจัดหาาน Paid ให้ โดยสอบผ่าน Level 10 และนัดสัมภาษณ์กับ Business Internship Coordinator ก่อน โดยจะเป็นงานด้าน Services ที่แวนคูเวอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและและความต้องการ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ในกรณีที่ VEC พิจารณาว่าไม่สามารถจัดหางานให้ได้ จะคืนค่าบริการพิเศษ CAD $ 600 ให้ทั้งหมด โดยการ เลือกบริการและชำระเงินเพิ่มเติมนี้ จะเป็นช่วงหลังจากที่นักเรียนมาถึงและเริ่มเรียนแล้ว ทั้งนี้ โดยมี ทั้ง Study Permit และ Work Permit จากประเทศไทย
Fees
ค่าสมัคร CAD $ 110 ค่าอุปกรณ์การเรียน CAD $ 10/ สัปดาห์ และค่า้ล่าเรียน ดังนี้
Vancouver Internship Program (VIP) (Paid Internship 24 weeks - 48 weeks)
โปรแกรม 8 weeks 16 weeks 24 weeks 32 weeks 40 weeks 48 weeks 72 weeks 104 weeks
Level แนะนำ VEC 10 VEC 9 VEC 8 VEC 7 VEC 6 VEC 5 VEC 2 VEC 1
Fees CAD$ 1800 CAD$ 3200 CAD$ 4240 CAD$ 5520 CAD$ 6800 CAD$ 7600 CAD$ 10,660 CAD$ 15220
- ราคาเพกเกจรวมค่าจัดหางานโดยนักเรียนเอง (Self Placement) กรณีเป็นงาน Paid หรือการจัดหางาน Unpaid โดย VEC
- สามารถชำระค่าบริการพิเศษ CAD$ 600 เพื่อให้โรงเรียนจัดหางาน Paid ให้
* นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาตามโปรแกรมก่อนเริ่มฝึกงาน กรณีเลือกการจัดหางานโดย VEC เป็น Paid หรือ Unpaid
Banff / Canmore Internship Program (BIP)
โปรแกรม 24 weeks 32 weeks 40 weeks 48 weeks
Level แนะนำ VEC 10 VEC 9 VEC 8 VEC 7
Fees CAD$ 4440 CAD$ 5720 CAD$ 7000 CAD$ 7800
ตั้งแต่ Jan 2012 CAD$ 4840 CAD$ 6120 CAD$ 7400 CAD$ 8200
- ราคาเพกเกจรวมค่าจัดหางาน Paid โดยโรงเรียน
- นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาตามโปรแกรมก่อนเริ่มฝึกงาน
* สามารถสอบถามราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนไทยได้
2012 Start Dates:
16-Jan-12 13-Feb-12 12-Mar-12 09-Apr-12 07-May-12 04-Jun-12
3/30 July-12 27-Aug-12 24-Sep-12 22-Oct-12 19-Nov-12 17-Dec-12

การเตรียมเอกสารเพื่อฝึกงาน
* สำหรับ Professional Internship นักเรียนต้องให้ข้อมูล Internship Profile เพื่อเลือก สายฝึกงาน 3 ด้าน กรุณานำประวัติการทำงาน( Resume) มาด้วย
* หากฝึกงานด้าน Graphic/ Architect/ Interior/ Web Design โปรดเตรียม Portfolio เป็นรูปเล่ม, CD หรือ web site
* โปรดเตรียมสูทสำหรับสัมภาษณ์งานและการทำงานในแต่ละวัน

เงื่อนไขการสมัคร

นักเรียนที่ต้องการสมัครสามารถ Scan และส่งเอกสาร:
• Transcripts
• Letter of Recommendation

มาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png