เรียนต่อไอร์แลนด์

เรียนภาษาที่ไอร์แลนด์

Learn English at Dublin City University - DCU
Learn English at Dublin City University - DCU

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Learn English at Dublin City University - DCU ตั้งอยู่ในเมือง Dublin

More Detail
University of Limerick Language Centre
University of Limerick Language Centre

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Language Centre ตั้งอยู่ในเมือง Limerick

More Detail
University College Cork (University Language Centre)
University College Cork (University Language Centre)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่สถาบันสอนภาษา University College Cork (University Language Centre)

More Detail
Kaplan International English In Ireland Dublin
Kaplan International English In Ireland Dublin

เรียนต่ออังกฤษที่สถาบันสอนภาษา Kaplan International English In Ireland

More Detail
Frances King School of English Dublin
Frances King School of English Dublin

Frances King School of English Dublin มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเรียนรู้ของคุณที่จะมีประโยชนมากที่สุด

More Detail

เรียนต่อไอร์แลนด์มหาวิทยาลัยชื่อดัง

University College Cork (UCC)
University College Cork (UCC)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University College Cork เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใน Ireland นักศึกษาสามารถใช้ชีวืตได้อย่างมีความสุขในเมือง Cork

More Detail
University College Dublin (UCD)
University College Dublin (UCD)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University College Dublin เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่สุดใน Ireland มี34 Schools จึวสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ทั่วถึง

More Detail
The University of Dublin, Trinity College (TCD)
The University of Dublin, Trinity College (TCD)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Trinity College Dublin เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อตั้งมาแล้วร่วม 400 กว่าปี

More Detail
Dublin City University (DCU)
Dublin City University (DCU)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Dublin City University มีมากว่า 100 หลักสูตรที่สามารถตอบรับกับความต้องการ อันหลากหลายแก่นักศึกษาได้

More Detail
University of Limerick (UL)
University of Limerick (UL)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University of Limerick ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการ กับความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

More Detail
Queen's University Belfast (QUB)
Queen's University Belfast (QUB)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Queen's University Belfast ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail
University of Ulster (UU)
University of Ulster (UU)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University of Ulster ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail
National University of Ireland, Galway (NUI GALWAY)
National University of Ireland, Galway (NUI GALWAY)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ National University of Ireland ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail
National University of Ireland, Maynooth (NUI MAY)
National University of Ireland, Maynooth (NUI MAY)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ National University of Ireland ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail

เรียนต่อไอร์แลนด์กับสถาบันอื่นๆ

Waterford Institute of Technology (WIT)
Waterford Institute of Technology (WIT)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Waterford Institute of Technology เป็นสถาบันการศึกษาประจำเมือง Waterford

More Detail
Athlone Institute Technology (AIT)
Athlone Institute Technology (AIT)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Athlone Institute Technology

More Detail

Hotline.png