เรียนต่อไอร์แลนด์มหาวิทยาลัยชื่อดัง

University College Cork (UCC)
University College Cork (UCC)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University College Cork เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใน Ireland นักศึกษาสามารถใช้ชีวืตได้อย่างมีความสุขในเมือง Cork

More Detail
University College Dublin (UCD)
University College Dublin (UCD)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University College Dublin เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่สุดใน Ireland มี34 Schools จึวสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ทั่วถึง

More Detail
The University of Dublin, Trinity College (TCD)
The University of Dublin, Trinity College (TCD)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Trinity College Dublin เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อตั้งมาแล้วร่วม 400 กว่าปี

More Detail
Dublin City University (DCU)
Dublin City University (DCU)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Dublin City University มีมากว่า 100 หลักสูตรที่สามารถตอบรับกับความต้องการ อันหลากหลายแก่นักศึกษาได้

More Detail
University of Limerick (UL)
University of Limerick (UL)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University of Limerick ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการ กับความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

More Detail
Queen's University Belfast (QUB)
Queen's University Belfast (QUB)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ Queen's University Belfast ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail
University of Ulster (UU)
University of Ulster (UU)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ University of Ulster ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail
National University of Ireland, Galway (NUI GALWAY)
National University of Ireland, Galway (NUI GALWAY)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ National University of Ireland ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail
National University of Ireland, Maynooth (NUI MAY)
National University of Ireland, Maynooth (NUI MAY)

เรียนต่อไอร์แลนด์ที่ National University of Ireland ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

More Detail

Hotline.png