เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ABC College of English
ABC College of English

เรียนต่อนิวซีแลนด์กับสถาบันสอนภาษา ABC College of Englishโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า "เมืองหลวงแห่งกิจกรรมผจญภัยของโลก"

More Detail
ACG Academic College Group
ACG Academic College Group

เรีียนต่อนิวซีแลนด์กับสถาบันสอนภาษา ACG Academic College Group

More Detail
Auckland Institute of Studies
Auckland Institute of Studies

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Auckland Institute of Studies มุ่งเน้นให้ความรู้อย่างกว้างขว้างรอบด้านทั่วโลก

More Detail
Auckland English Academy - Auckland
Auckland English Academy - Auckland

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Auckland English Academy เป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง

More Detail
CCEL College of English
CCEL College of English

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Christchurch College of English ตั้งอยู่ในเมือง Christchurch และ Auckland

More Detail
Dominion English School
Dominion English School

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Dominion English School ตั้งอยู่ในเมือง Auckland

More Detail
Edenz Colleges
Edenz Colleges

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Edenz Colleges ตั้งอยู่ในเมือง Auckland

More Detail
Embassy English In Newzealand Auckland
Embassy English In Newzealand Auckland

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Embassy English In Newzealand Auckland

More Detail
Kaplan International English In Newzealand
Kaplan International English In Newzealand

เรียนต่ออังกฤษที่สถาบันสอนภาษา Kaplan International English In Newzealand

More Detail
Queens Academic Group - Auckland
Queens Academic Group - Auckland

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Queens Academic Group ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอคแลนด์ ที่รายล้อมไปด้วยเกาะที่สวยงาม

More Detail
Unique New Zealand - Auckland
Unique New Zealand - Auckland

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Unique New Zealand ตั้งอยู่ในบริเวณ Browns Bay ซึ่งเป็นย่านชายทะเลทางตอนเหนือของเมือง Auckland

More Detail
Worldwide School of English - Auckland
Worldwide School of English - Auckland

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Worldwide School of English ตั้งใจกลางเมือง Auckland

More Detail
Language Studies International - Auckland
Language Studies International - Auckland

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Language Studies International ตั้งอยู่ในเมือง Auckland

More Detail
Southern Lakes English College
Southern Lakes English College

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Southern Lakes English College โรงเรียนสอนภาษาในเมือง Queenstown เมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย

More Detail
University of Otago Language Centre
University of Otago Language Centre

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษาใน University of Otago Language Centre ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่เมือง Dunein

More Detail
NZLC New Zealand Language Centres
NZLC New Zealand Language Centres

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา NZLC New Zealand Language Centres

More Detail
NZIOS New Zealand Institute of Studies
NZIOS New Zealand Institute of Studies

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา NZIOS New Zealand Institute of Studies

More Detail
The Campbell Institute
The Campbell Institute

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา The Campbell Institute ตั้งอยู่ในเมือง Auckland และ Wellington

More Detail
Ntec National Tertiary Education Consortium
Ntec National Tertiary Education Consortium

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่สถาบันสอนภาษา Ntec National Tertiary Education Consortium เป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง

More Detail

Hotline.png