เรียนต่อนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยชื่อดัง

University of Otago Langauge Centre - Dunedin
University of Otago Langauge Centre - Dunedin

เรียนต่อนิวซีแลนด์ที่ University of Otago Langauge Centre เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ สูงด้านการวิจัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาที่มีศักยภาพระดับสูงจากทั่วทุกภูมิภาคของ นิวซีแลนด์

More Detail

Hotline.png