เรียนภาษาที่สิงคโปร์

GEOS Language Centre
GEOS Language Centre

เรียนต่อสิงคโปร์ที่สถาบันสอนภาษา GEOS Language Centre มีทั้ง English, Chinese, และ Japanese Class

More Detail
Dimensions International College
Dimensions International College

เรียนต่อสิงคโปร์ที่สถาบันสอนภาษา Dimensions International College โรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานรับรอง Singapore Quality Class และ Casetrust รวมถึง Edu trust

More Detail
Hawthorn Language School
Hawthorn Language School

เรียนต่อสิงคโปร์ที่สถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School ด้วยหลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง ที่ดูแลโดย University of Melbourne, Australia

More Detail
Spring College International
Spring College International

เรียนต่อสิงคโปร์ที่สถาบันสอนภาษา Spring College International ได้รับรางวัล CaseTrust ของ Education for Good Business Practices

More Detail
TMC Academy - Singapore
TMC Academy - Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์ที่ TMC Academy ได้รับการรับรองคุณภาพ EduTrust จากรัฐบาลสิงคโปร์ และเป็นบริษัทในเครือของ TMC Education Corporation Ltd

More Detail

Hotline.png