2011_12_02_15_54_44.jpg

5KTSVUWJHW2GLNEJBAKFZ33VZ41UWSOZAE422YZCKGYICFX4_300x300.jpg

0222.jpg

0333.jpg

Spring College International - Singapore

 

สถานที่ตั้ง

Spring College International มี 2 วิทยาเขต คือ Jurong East หรือ JE Campus ซึ่งอยู่ใกล้ ๆกับสถานีรถไฟฟ้า MRT Jurong East และอีกวิทยาเขต คือ Bishan หรือ BS Campus ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT Bishan เช่นเดียวกัน โดยทั้ง 2 วิทยาเขต มีความสะดวกสบายเพียงแค่การเดิน ก็สามารถเจอกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

เกี่ยวกับสถาบัน

Spring College International ได้ดำเนินการเรียนการสอนมานานกว่า 10 ปี โดยจดทะเบียนเป็นสภาการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ ปี 2010 และได้รับรางวัล CaseTrust ของ Education for Good Business Practices ซึ่งบุคคลากรและคณาจารย์ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และมีคุณภาพสูงบรรยากาศการเรียนการสอน จะมีการจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ SCI?

 • สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ บ้านเมืองที่สะอาด สวยงาม รวมถึงผู้คนที่เป็นมิตรและหลากหลายเชื้อชาติ ช่วยสร้างชีวิตที่มีสีสันด้วยประสบการณืใหม่ๆที่คุณจะได้เจอในทุกๆวัน
 • ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน รองลงมาคือชาวมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้เราได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งตะวันออกและตะวันตก อีกทั้ง ทางรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญมากในด้านการศึกษา สังเกตุได้ว่า  จะมีสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้น และมีชื่อเสียงมากขึ้น สิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของเอเชียที่มีนักเรียนที่มาจากต่างประเทศเพื่อเรียนที่นี่เป็นจำนวนมาก
 • โอกาสการเรียนรู้มีมากกว่า มีหนทางมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาต่อเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานสากล ในด้านต่างๆ ดังนี้
  1. สภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
  2. คณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ
  3. รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์
  4. สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  5. เครือข่ายที่ดี
  6. มีโอกาสในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาในสิงคโปร์เปรียบเหมือนบันไดทางการศึกษา ที่เป็นประตูสู่การประกอบอาชีพและสร้างความสำเร็จในชีวิต

หลักสูตรที่นิยม

มีทั้งหลักสูตรแบบ Full Time และ Part Time
Full Time Course
 1. Certificate in English Language Course จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือการปรับปรุงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนภายในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่พูดภาษา อังกฤษโดยเร็วที่สุด เพื่อปรับปรุงการฟัง การพูด, อ่านและการเขียนของนักเรียน หลักสูตรนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับนักเรียนที่ต้องการที่จะทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 1. Certificate in Chinese Language Course โดยครูผู้มากประสบการณ์ในภาษาจีนกลางที่จะช่วยปรับปรุงการฟังของนักเรียน, การพูด, อ่านและการเขียน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถศึกษาต่อในขั้นต่อๆไปได้อย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 1. Preparatory Course for Admission to Government Schools P2-P5 หลักสูตรนี้เป็นเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติอายุ 7-12 ปีที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนในประเทศของเราในระดับประถมศึกษา สังกัดรัฐบาล วิชาหลักๆได้แก่  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 1. Preparatory Course for Admission to Government Schools S1-S3 หลักสูตรนี้เป็นเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติอายุ 12 -16 ปีที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนในประเทศของเราในระดับประถมศึกษา สังกัดรัฐบาล วิชาหลักๆได้แก่  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เช่นเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 1. Preparatory Course for GCE ´O´ Level Examination หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมการสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป จุดมุ่งหมายคือ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทดสอบ GCE O-Level ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เพื่อเข้ายัง Singapore Polytechnic วิชาหลักๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ หลักบัญชี วิทยาศาสตร์รวม (ฟิสิกส์และเคมี) ผลคะแนนที่ดีที่สุด 5 วิชา จะถูกส่งไปยังนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคของรัฐบาลสิงคโปร์

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

 1. Preparatory Course for GCE ´A´ Level Examination หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมการสำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป หรือสูงกว่าหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทดสอบ GCSE A-Level ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม ที่จะได้รับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ วิชาหลัก ๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

Part Time Course

 1. English Course(General)    รายละเอียด คลิก
 2. English Course(Conversational)  รายละเอียด คลิก
 3. English Course(Business)    รายละเอียด คลิก
 4. Preparatory Course for TOEFL Examination รายละเอียด คลิก
 5. Preparatory Course for IELTS Examination รายละเอียด คลิก
 6. One to One English Course    รายละเอียด คลิก
 7. Preparatory Course For GCE ´O´ Level Examination รายละเอียด คลิก
 8. Preparatory Course For GCE ´A´ Level Examination รายละเอียด คลิก

หลักสูตรเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องเรียนขนาด 15.25 m² - 31.98 m² และขนาด 12.95 m² - 26.45 m² จำนวนทั้งหมด 12 ห้อง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบครัน รองรับนักเรียนได้ห้องละประมาณ 10-15 คน
 • ห้องสมุดขนาดใหญ่ ให้บริการตลอดเวลา พร้อมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต เืพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนา Passport 1  ฉบับ
  Scan แล้วส่งมาที่ 02 973 40 32 หรือที่ info@unionplus.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png