TMC Academy - Singapore

2011_10_03_13_53_56.jpg TMC_Building.jpg tmc_rooms1.jpg FnBroom.jpg

TMC Academy, Singapore

         TMC Academy ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2524 TMC มีการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกงานและการศึกษาทางด้านการจัดการและธุรกิจ ภาษาอังกฤษ AEIS(การเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์) GCE ‘O’ Level(ระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-4) การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ และจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา โดย TMC ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชื่อดัง เช่น Monash College ที่ประเทศออสเตรเลีย University of Gloucestershire,  Cambridge International Examinations Liverpool John Moores University,  University of London(International Programmes) และ University of Greenwich ในสหราชอาณาจักร  และ Business and Hospitality Management School (BHMS) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นอกจากนี้ ทาง TMC  เสนอหลักสูตรตั้งแต่ หลักสูตรเตรียมความพร้อมไปจนถึง ภาษาอังกฤษ AEIS ประกาศณียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท

        TMC Academy ได้รับการรับรอง EduTrust เป็นเวลาถึง 4 ปี โดยสภาการศึกษาเอกชน และมีนักเรียนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกจำนวนมาก ที่นี่มีการจัดให้ผู้เรียนทำงานและเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมจากต่างชาติ ต่างสังคม และต่างวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถได้รับการอบรมพร้อมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาได้อย่างแน่นอน ความสำเร็จของ TMC Academy ในทางอุตสาหกรรมเป็นเวลามากกว่า 30 ปี นั้นมาจากคุณภาพของสถาบัน และชื่อเสียงในการอบรมดูแลผู้เรียนที่สถาบัน TMC มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงอย่างแท้จริง และมีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างมาก ข้อบัญญัติของเราคือ “ก้าวไปพร้อมๆกับคุณ” เป็นตราสัญญาที่ว่าเราอยู่เคียงข้างนักเรียนของเรา จะช่วยให้พวกเขามีศักยภาพสูงสุด

ที่ตั้งสถาบัน

         TMC มี 2 แคมปัสใหญ่คือ Bishan เป็น Main Campus และ City Campus ด้วยจำนวนห้องเรียนทั้ง 2 วิทยาเขต รวมกันถึง 39 ห้องเรียน 5 ห้องคอมพิวเตอร์ และ 13 ห้องเอนกประสงค์, สิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่น โรงอาหาร, ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น

หลักสูตรการเรียน การสอน

         Hawthorn Language School โรงเรียนภาษาฮอว์ธอร์น หนึ่งในโรงเรียนภาษาอังกฤษระดับต้นๆของสิงคโปร์พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อก้าวไปสู่ระดับวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษมีถึง 9 ระดับจากระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับวิชาการ / หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS

1. Certificate in English: ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ
2.  IELTS Preparation: การเตรียมสอบIELTS
3. Short Course – Holiday English: หลักสูตรระยะสั้น

ข้อดีของการเรียนภาษาที่โรงเรียนฮอว์ธอร์นของสถาบัน TMC สิงคโปร์

• มีอาจารย์ต่างชาติ
• มีชั้นเรียนที่ตื่นตัวและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
• โปรแกรมหลังเลิกเรียน
• มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
• มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
• มีการเรียนคอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์
• มีซอฟแวร์ภาษาอังกฤษ
• ท่องเที่ยวและกิจกรรมรอบๆสิงคโปร์
• ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
• เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนจากหลายหลายประเทศทั่วโลก

 หลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับประกาศณียบัตรรับรองความก้าวหน้าและความสำเร็จทางด้านวิชาการผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากแต่ละระดับชั้น จะได้รับประกาศณียบัตรนักเรียนดีเด่น

TMC Academy’s Foundation Programs หลักสูตรพื้นฐานของสถาบัน TMC

• AEIS – หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนรัฐบาล (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

         รายละเอียดหลักสูตรออกแบบหลักสูตรให้แก่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์(AEIS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยเฉพาะ หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Singapore-Cambridge GCE (O Level) – 1 ปี หรือ 2 ปี และ IGCSE

รายละเอียดคอร์ส

• เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าสอบ Singapore-Cambridge GCE (O Level) ที่จัดขึ้นทุกปี การสอบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครเรียน โรงเรียนด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสิงคโปร์ และสถาบันอื่นๆในต่างประเทศ

• หลักสูตรเตรียมความพร้อมการสอบ Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level ของสถาบัน TMCนั้นรวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาทางเลือกที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการสอบแบบเดียวกันคือ Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)IGCSE คือหนึ่งในการสอบที่เป็นที่นิยมที่สุดทั่วโลกสำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี และได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำและผู้จ้างงานทั่วโลก และเป็นทางผ่านสากลไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศหลังจาก ‘O’ level อาจจะเลือกเรียนหลักสูตรทางเลือกอย่าง การเตรียมความพร้อมสอบ IGCSE

ที่พัก

• Homestay – พักกับครอบครัวชาวสิงค์โปร์

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

General English

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาหน้า Passport
2. ใบสมัคร TMC Academy  Application Form (ทาง Union Plus เป็นผู้จัดเตรียมให้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png