B.H.M.S. Business & Hotel Management School

     

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

        BHMS Business & Hotel Management School (โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย BHMSเปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทํางานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก 

ที่ตั้งโรงเรียน

       Baselstrasse 57 CH-6003 Luzern Switzerland

       โรงเรียน BHMS มีตึกหลักๆ สองแห่งใจกลางเมืองลูเซิร์นด้วยกัน คือ ตึกเรียน และตึกหอพักนักเรียน โดยตึกเรียนจะตั้งอยู่บริเวณ Lakefront Centre ติดกับสถานีรถไฟหลักของเมืองลูเซิร์น ซึ่งยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม Radisson BLU อีกด้วยสําหรับหอพักนักเรียน จะตั้งอยู่ในโรงแรมระดับ 3 ดาว ซึ่งมีระยะทางในการเดินเท้าจากตึกเรียน และสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ห้องอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัวสำหรับการเรียนคหกรรม และห้องเรียนอื่นๆประมาณ 15 นาที โดยภายในตึกเรียนจะตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่สวยงาม มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา รวมไปถึงห้องสำหรับทำการบ้านสำหรับนักเรียน


.:. วิดีโอแนะนำสถาบันสอนภาษา BHMS Business & Hotel Management School


 

หลักสูตรที่เปิดสอน

• Hospitality Management

• MBA Programs

• Culinary Arts

ทีี่พัก

หอพักนักเรียนและอาหาร

        หอพักนักเรียนของโรงเรียน BHMS ประกอบไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องพักนักเรียน โดยนักเรียนจะอาศัยอยู่ในห้องพักแบบสองห้องนอน ที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่มีห้องน้ำในตัว มุมครัว รวมทั้งรายการโทรทัศน์ต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกพักในห้องนอนเดี่ยวได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้สามมื้อต่อวันในช่วงวันธรรมดา และสามารถทานอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันรวมกันหนึ่งมื้อ และอาหารเย็น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีบริการอาหารมังสวิรัติสำหรับนักเรียนที่รับประทานมังสวิรัติ หรือนักเรียนที่ไม่รับประทานหมูและเนื้อ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

บริการอินเตอร์เน็ต

        ทั้งตึกเรียนและตึกหอพักนักเรียนนั้นให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบLAN และ WLAN สำหรับนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ทางโรงเรียนมีบริการทางอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถใช้ทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งใช้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนของนักเรียนได้

การแต่งกาย

        โรงเรียน BHMSได้จัดสรรสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมือนกับสถานที่ทำงานทั่วไปที่บุคคลากรและนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทและมีความประพฤติที่เหมาะสม ซึ่งนักเรียนทุกคนที่นี่ จะต้องแต่งกายตามแบบสถานที่ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริการสากล สำหรับในบางรายวิชาปฏิบัติ นักเรียนจะต้องแต่งกายในเครื่องแบบที่กำหนดของรายวิชานั้นๆ

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา                                                                                     

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา
เกณฑ์ในการเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาของโรงเรียน BHMS มีดังต่อไปนี้
· นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปี และสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระยะเวลา 12 ปี
· ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เท่ากับ IELTSระดับ 5.0 - 5.5 หรือเทียบเท่า
· มีใจรักงานบริการ และมีบุคลิกภาพที่ดี
หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
· นักเรียนจะต้องมีอายุ 20 ปี และสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงหรือเทียบเท่า
· นักเรียนผู้ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องยื่นผลวัดการทดสอบ IELTS ระดับ 5.5 – 6.0 หรือเทียบเท่า ในการที่จะได้รับเอกสารตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
· นักเรียนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
· สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
· นักเรียนผู้ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องยื่นผลวัดการทดสอบ IELTS ระดับ 6.5 หรือเทียบเท่า ในการที่จะได้รับเอกสารใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. สำเนาหน้า Passport
2. ใบสมัคร BHMS Business & Hotel Management School (Union Plus เป็นผู้จัดเตรียมให้)
3. ค่ามัดจำการเรียน 5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-981-7344, 081-467-4434

Hotline.png