เรียนต่อระดับมัธยมประเทศอังกฤษ

Girl’s Schools (Boarding School)


Adcote School
Adcote School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Adcote School

More Detail
Badminton School
Badminton School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Badminton School

More Detail
Harrogate Ladies’ College
Harrogate Ladies’ College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Harrogate Ladies’ College

More Detail
Moreton Hall
Moreton Hall

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Moreton Hall

More Detail
St George's Ascot
St George's Ascot

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน St George's Ascot

More Detail
Woldingham School for Girls
Woldingham School for Girls

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Woldingham School for Girls

More Detail

Boy’s Schools (Boarding School)


Harrow School
Harrow School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Harrow School

More Detail

Co-Ed (Boarding School)


Alexanders College
Alexanders College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Alexanders College

More Detail
Ellesmere College
Ellesmere College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Ellesmere College

More Detail
Harrow House
Harrow House

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Harrow House

More Detail
King Edward VI College
King Edward VI College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน King Edward VI College

More Detail
King William’s College
King William’s College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน King William’s College

More Detail
King’s Ely
King’s Ely

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน King’s Ely

More Detail
Lord Wandsworth College
Lord Wandsworth College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Lord Wandsworth College

More Detail
Millfield School
Millfield School

เรียนต่ออังกฤษที่สถาบันสอนภาษา Millfield School
Millfield is situated in the rural southwest of England

More Detail
Oswestry School
Oswestry School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Oswestry School

More Detail
Queen Ethelburga's
Queen Ethelburga's

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Queen Ethelburga's

More Detail
Rossall School
Rossall School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Rossall School

More Detail
Saint Michael’s College
Saint Michael’s College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Saint Michael’s College

More Detail
Scarborough College
Scarborough College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Scarborough College

More Detail
Sedbergh School
Sedbergh School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Sedbergh School

More Detail
St Edmund’s College
St Edmund’s College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน St Edmund’s College

More Detail
St John’s College
St John’s College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน St John’s College

More Detail
Stover School
Stover School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Stover School

More Detail
Strathallan
Strathallan

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Strathallan

More Detail
Tettenhall College
Tettenhall College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Tettenhall College

More Detail
The Mount Mill Hill International
The Mount Mill Hill International

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน The Mount Mill Hill International

More Detail
The Royal Hospital School
The Royal Hospital School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน The Royal Hospital School

More Detail
The Royal School
The Royal School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน The Royal School

More Detail
Trinity School
Trinity School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Trinity School

More Detail
Woodbridge School
Woodbridge School

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Woodbridge School

More Detail
Wrekin College
Wrekin College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Wrekin College

More Detail
Wycliffe College
Wycliffe College

เรียนต่อ High School ที่ประเทศอังกฤษกับสถาบัน Wycliffe College

More Detail

Earlscliffe Summer
Earlscliffe Summer

Earlscliffe เป็นโรงเรียนที่เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษควบคู่กับการทำกิจกรรม โดยเปิดรับสมัครนักเรียนนานาชาติอายุตั้งแต่ 8 – 17 ปี

More Detail
Millfield School
Millfield School

เรียนต่ออังกฤษที่สถาบันสอนภาษา Millfield School
Millfield is situated in the rural southwest of England

More Detail

Hotline.png