ใครที่อยากไปเที่ยวและเรียนฟรีที่นิวซีแลนด์ โอกาสมาถึงแล้ว

       กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทย พ.ศ.2559

         เนื่องในโอกาสที่ประเทศนิวซีแลนด์และไทยจะฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันในวันที่ 29 มีนาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำ ประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมสำหรับการฉลองในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งปี 2559

         การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ทางสถานทูตฯ และกระทรวงต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่ง ผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “New Zealand-Thailand, Looking to the Future”

         ผลงานที่ชนะการประกวดจะใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการเฉลิมฉลองครอบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนิวซีแลนด์ – ไทยในโอกาสต่างๆ ตลอดปี 2559 จัดขึ้นทั้งโดย สถานทูตฯ และกระทรวงต่างประเทศ รวมทั้งใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจัดทำสิ่งพิมพ์หรือของที่ระลึกในงานสถานทูตฯ และงานราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ พร้อมทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่ Auckland University of Technology (AUT) สำหรับ 2 ท่าน
 

         ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (โลโก้) โดยส่งอีเมล์มาที่ NZ-THAI-60@mfat.govt.nz

         ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้ พร้อมอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งนี้ ผลงานส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ JPEG มีขนาดระหว่าง 3 เมกะไบท์ ถึง 5 เมกะไบท์

        พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจะจัดขึ้นที่งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 60  ปี ของการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทยในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1. โลโก้ที่ส่งเข้าประกวด เป็นไฟล์ JPEG มีขนาดระหว่าง 3 เมกะไบท์ ถึง 5 เมกะไบท์ พร้อมทั้งคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด

2. ส่งผลงานโดยอีเมล์มาที่ NZ-THAI-60@mfat.govt.nz ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 24.00 น. ผลงานที่ส่งหลังจากวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

3. เจ้าของผลงานต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์ในช่อง “Name” ในฟอร์มส่งผลงาน เพื่อให้ ทางคณะกรรมการสามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ผลงานได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการตัดสิน

        ผลงานประกวดโลโก้ จะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถานทูต นิวซีแลนด์ กระทรวงต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำนึงถึงแบบต้นฉบับ รูปแบบและคุณภาพกราฟฟิคดีไซน์ และความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทย โดยจะประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2559

 

Hotline.png