ทุนเรียนฟรีที่ประเทศอังกฤษ Inspire! Scholarship 2015

 

          ทุน Inspire! คือโครงการทุนจัดโดยบริติช เคานซิลที่ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ หรือเต็มหลักสูตร เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนในปีนี้มีโรงเรียนและวิทยาลัยชั้นนำถึง 4 แห่ง ที่ให้ทุนการศึกษาผ่านโครงการ Inspire! มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท Ashbourne College

         คือวิทยาลัยเอกชนแบบสหศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับ A-Level ที่ดีที่สุดใน Londonเปิดสอนทั้งระดับ A-Level และ GCSE โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่าน Kensington ที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอน  ครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนต่างชาติ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนชาวบริติช ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึง บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเหมือนบ้านหลังใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย ชีวิตนักเรียนที่นี่ไม่มีวันน่าเบื่อเพราะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ทำอยู่ตลอด 

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการเรียนระดับ A-Level จำนวน 1 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน 2 ปี ที่ Ashbourne College

ทุนนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา

คุณสมบัติ

• กำลังศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6
• อายุ 16-18 ปี
• เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
• มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 และทุกทักษะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเป็นผู้กำหนด
• สอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของโรงเรียนผ่านในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ
• สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนกันยายน 2559


 

 

d’Overbroeck’s College

         หากพูดถึงโรงเรียนเอกชนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ คนในเมืองมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ Oxford จะต้องพูดถึง d’Overbroeck’s เป็นแน่ ที่นี่เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนทั้งระดับ GCSE และ A-Level ตั้งอยู่ในเมือง Oxford ที่สวยงาม สิ่งแวดล้อมร่มรื่นเหมือนบ้าน และยังมีแคมปัสใน London อีกด้วย ที่นี่เป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดนิยมสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ต้องการวุฒิ A-Level ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1/3 ของนักเรียนที่นี่ ทำคะแนนได้อย่างน้อย 3A*/A ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมาก นักเรียนที่นี่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้มากมาย

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ที่ d’Overbroeck’s College จำนวน 1 ทุน ทุนนี้ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน

ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางจากสนามบิน แต่ไม่ร่วมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คุณสมบัติ

• อายุ 14-16
• เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
• มีผลคะแนน IELTS 5.5 สำหรับการเรียนระดับ GCSE (อายุ 14-15) และ IELTS 6.5 สำหรับการเรียนระดับ A-Level (อายุ 16-18)
• สามารถเดินทางได้ในระยะเวลาที่เจ้าของทุนกำหนดEarlscliffe

        คือวิทยาลัยเอกชนแบบสหศึกษาเปิดสอนหลักสูตร A-Level, Foundation, และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ตั้งอยู่ที่ Kent เมืองที่เงียบสงบ ปลอดภัย และสวยงาม มีบรรยากาศแบบโรงเรียนประจำดั้งเดิมในสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน แต่พรั่งพร้อมด้วยความสะดวกสบาย มี Wi-Fi ครอบคลุมทั้งแคมปัส มีกิจกรรม กีฬา อาหาร ที่หลากหลาย นอกจากด้านวิชาการแล้ว นักเรียนที่นี่ยังจะได้รับการดูแลที่ใกล้ชิดให้มีความสุขและสุขภาพที่ดี

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการเรียนระดับ A-Level จำนวน 2 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน 2 ปี ที่ Earlscliffe

ทุนนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา

คุณสมบัติ

• กำลังศึกษาชั้น ม.5 หรือ ม.6
• อายุ 16-18 ปี
• เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
• มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 และทุกทักษะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเป็นผู้กำหนด
• สอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของโรงเรียนผ่านในระดับที่เป็นที่น่าพอใจKings Education

        คือผู้นำด้านการศึกษานานาชาติเปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งภาษาอังกฤษ และ University Pathways มีแคมปัสที่ Bournemouth, London, และ Oxford ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศการศึกษาที่เป็นนานาชาติ 100% ของนักเรียนที่นี่เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ห้องละ 4-8 คนเท่านั้น มีกิจกรรมมากมายเสริมทักษะชีวิตนอกหลักสูตร

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ Kings Education เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จำนวน 1 ทุน

ทุนนี้ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางจากสนามบิน แต่ไม่ร่วมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คุณสมบัติ

• อายุ 16-18

• เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

• สามารถเดินทางไปเรียนได้ในระยะเวลาที่เจ้าของทุนกำหนด

การคัดเลือก

 

คณะกรรมการจะเลือกผู้สมัครจากวิดีโอคลิปสุนทรพจน์ความยาว 1 นาที

โรงเรียน/วิทยาลัยเจ้าของทุนจะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะ


หัวข้อสุนทรพจน์

What is something about the UK that inspires you very much?

ความยาวของวิดิโอคลิป: 1 นาที 

 ระยะเวลาการสมัครและส่งวิดิโอสุนทรพจน์

 ขยายวันปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2558

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

• กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
• ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา
• มีหรือสามารถมีหนังสือเดินทาง
• สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกับทางโรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองได้
• ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลระหว่างการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร
• มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

ระเบียบการแข่งขัน

• สุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
• เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดและใช้ภาษาเหมาะสม
• ไฟล์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นไฟล์วิดิโอเสียงชัดเจน  เป็นไฟล์วิดิโอในรูปแบบของ MP4, AVI หรือ WMV
• ผู้สมัครขอรับทุนต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ด้วยตนเอง และบทสุนทรพจน์นั้นต้องไม่เคยส่งประกวด หรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน
• บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเก็บวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอเหล่านั้น
• สามารถนำวิดิโอไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องบอกผู้ประกวดล่วงหน้า
• การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้


 

ประกาศผู้ชนะทุน Inspire! 2015 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ทาง e-mail educationuk@brithiscouncil.or.th

หรือ http://www.educationuk.org/thailand

 

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมวิดิโอคลิปที่

https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/inspire2015_application 

เงื่อนไขอื่น ๆ

• วิดีโอที่ส่งมา ถือเป็นทรัพย์สินของบริติช เคานซิล
• นักเรียนที่ได้รับทุนสามารถเดินทางไปเรียนในช่วงที่ทางโรงเรียนแนะนำเท่านั้น เว้นแต่ได้นับการอนุญาตจากทางโรงเรียน
• ทุนการศึกษาบางทุนอาจไม่มีผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของโรงเรียนและวิทยาลัยที่ให้ทุน
• ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน/ทรัพย์สิน/หรือบริการใด ๆ และไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ
• บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริติช เคานซิลไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้
• ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการยื่นขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบินไปกลับเอง
• บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนโครงการทุน Inspire! ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
• หากบริติช เคานซิลไม่สามารถดำเนินโครงการ ฯ

 

ตามช่วงเวลาที่ได้ประกาศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และหากบริติช เคานซิลไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ ผู้ได้รับทุนจะได้รับของรางวัลตอบแทน

ตารางเรียนหรือกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Hotline.png