Univrsity of the Art London ual

Univrsity of the Art London ual

        LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION - A PIONEERING WORLD LEADER IN DESIGN AND MEDIA EDUCATION.
เนื่องจากสายงานทางด้านสื่อสารมวลชนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว LCC จึงเน้นพัฒนาให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์และพยายามพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้าเสมอเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพLCC จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน นักเรียนจะมีโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำงานในสตูดิโอที่เตรียมอุปกรณ์ไว้ครบครัน โดยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์จะมีสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพหรือถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ห้องมืด ห้องจัดแสดงภาพ ห้องถ่ายทอดสด สตูดิโอสำหรับการพิมพ์และห้องสื่อข่าว

       Chelsea College of Arts
Chelsea College of Arts จะจัดพื้นที่การเรียนการสอนให้เป็นพื้นที่เอื้ออำนวยและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองและสร้างผลงานแปลกใหม่ออกมา วิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดของลอนดอนในด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,400 คนเข้ามาเรียนด้านวิจิตรศิลป์ กราฟิกดีไซน์ การออกแบบตกแต่งที่ว่างภายใน และการออกแบบลายผ้า

       London College of Fashion
เนื่องจาก London College of Fashion ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและความทันสมัยในด้านการออกแบบอยู่เสมอ London College of Fashion จึงเป็นวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่เปิดหลักสูตรสอนด้านแฟชัน การวิจัยและการให้คำปรึกษา โดยวิทยาลัยแห่งนี้จะเน้นการพัฒนาความคิดของนักเรียน

 ual.JPGual1.JPG

หลักสูตรการศึกษา

   General English เรียนภาษาอังกฤษ

           หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการสื่อสารกับชาวต่างชาติในแต่ละบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการทำงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม การทำรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  นักเรียนจะได้เรียนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษ วัฒนธรรมและหัวข้ออื่นๆที่นอกจากจะทำให้นักเรียนได้สนุกไปกับเรียนแล้ว นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย 

General English 15 ชั่วโมง / สัปดาห์                                        Genneral English 20ชั่วโมง / สัปดาห์


English Plus Art & Design Year-round เรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบ

         นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเรียนศิลปะการออกแบบ 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ควบคู่กันไป โดยนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบในหลากหลายรูปแบบ หรือได้เตรียมทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับการใช้สมัครเรียนต่อหรือทำงานในอนาคต ยิ่งกว่านั้นนักเรียนจะได้ฝึกทำงานในสตูดิโอและไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงผลงานศิลปะในลอนดอนอีกด้วย

English Plus Communication Year-round เรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางด้านสื่อสารมวลชน

         นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเรียนหลักสูตรด้านการสื่อสารมวลชน 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ควบคู่กันไป หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสายงานที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา การออกแบบ การถ่ายภาพและการถ่ายภาพยนตร์ นักเรียนจะได้ฝึกงานในสตูดิโอ ทำงานกลุ่มและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่างๆในลอนดอน

        English Plus Fashion Year-round เรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทางด้านแฟชัน

        นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเรียนหลักสูตรด้านแฟชัน 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยบทเรียนในหลักสูตรจะเน้นไปในเรื่องการออกแบบและการทำธุรกิจ ยกเว้นพื้นฐานการเย็บปักถักร้อย ที่นักเรียนจะได้ใช้เครื่องจักรเย็บผ้าในการฝึกทำงาน ซึ่งผู้สอนในหลักสูตรนี้จะเป็นครูและผู้ชำนาญที่สอนใน London College of


English English Plus Art & Design               English Plus Communication                          English Plus Fashion


           Summer Course

หลักสูตรภาคฤดูร้อนนี้จะแบ่งสาขาเฉพาะในแต่ล่ะด้านและเปิดสอนในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนา Passport

Scan แล้วส่งมาที่ info@unionplus.co.th หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 973 4030

Hotline.png