Testimonial น้องพิชญา พึงจิตติสานติ์

T_Pizza.jpg

น้องพิชญา พึงจิตติสานติ์ และ คุณแม่ศศิธร พึงจิตติสานติ์ 

 

1. ชื่อ – สกุลผู้ให้ข้อมูล : คุณศศิธร พึงจิตติสานติ์ ผู้ปกครองน้องพิชญา พึงจิตติสานติ์

2. อาชีพ-ตำแหน่งปัจจุบัน: เจ้าของธุรกิจ

3. ชื่อสถาบัน.ในไทย: Shrewsbury International School

4. ชื่อคอร์สและสถาบันในต่างประเทศ: English Holidays Course at Millfield School

5. เมือง:  Somerset       ประเทศ: UK

6. ได้ประโยชน์อะไรจาก คอร์ส ที่เรียน หรือมีความรู้สึกอย่างไร :

            สำหรับด้านการเรียนที่ Millfield ก็ปกติดี เนื่องจากครั้งนี้น้องไปเป็นครั้งที่ 2 แล้วและมีเพื่อนสนิทไปด้วย ในมุมของผู้ปกครองรู้สึกว่า น้องมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นมากขึ้น รู้จักเข้าหาคนอื่นเพื่อพูดคุย เรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และจัดการเรื่องเวลาของตัวเองได้ดี กล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าคุย รับผิดชอบได้ดีมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ น้องเป็นคนขี้อาย และรับรู้ได้เลยว่า น้องมีระเบียบวินัยขึ้นเยอะมากๆ ซึ่งก่อนไป ผู้ปกครองต้องคอยถาม คอยตามในหลายๆเรื่อง แต่หลังจากกลับมา น้องช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีเพื่อนมากขึ้น คิดว่าในจุดนี้น้องโดดเด่นมากค่ะ  

7. ความประทับใจกับบริการของ Union Plus
            staff ของ Union Plus ตามงานได้ดีมาก รู้สึกพอใจ เนื่องจากทางผู้ปกครองไม่สามารถประสานกับทางโรงเรียนได้โดยตรง เนื่องจากไม่รู้ระบบการทำงานของโรงเรียนเลย พอมีตัวแทนเข้ามา ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น คอยช่วยเหลือ ตามเรื่องให้ตลอด สิ่งไหนได้หรือไม่ได้อย่างไร ก็คอยรายงานผล ไม่เงียบหายไป

8. ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ
            อันดับแรก ต้องดูความพร้อมของเด็กเป็นหลัก ว่าเขาอยากไปหรือมีความพร้อมหรือยัง หากเขาเต็มใจที่จะไป แน่นอนว่า ผู้ปกครองจะได้รับการเปลี่ยนแปลงกลับมาแน่นอน แต่ถ้าเขาไม่พร้อม เขาจะงอแง ก็จะเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ต้องพยายามคุยกับเขาว่า ที่เราส่งเขาไป เขาจะได้อะไรบ้าง จุดประสงค์เพื่ออะไร ให้ไปเรียน ไปเจอโลกกว้าง การใช้ชีวิตในที่ใหม่ๆ สร้างแรงจูงใจ เมื่อเขาเข้าใจแล้ว เขาก็จะรู้ว่าเราหวังดีและไม่ได้เป็นการบังคับ อีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ โรงเรียน ควรเลือกให้เหมาะและตรงความต้องการมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนและหลักสูตรมีเยอะมาก ดังนั้น ต้องดูว่าเขาชอบอะไร ชอบกิจกรรมแบบไหน แล้วเลือกให้ตรงกับผู้เรียน แล้วทุกอย่างจะดีทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง หากจัดการเองไม่ได้ ก็เลือกบริษัทตัวแทนที่เชื่อถือได้ และให้คำปรึกษาได้ จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ

Hotline.png