Testimonial น้องพูมน ปุ่นอภิรัตน์ (น้องปุ่น)

Pumon1.jpg

น้องพูมน ปุ่นอภิรัตน์ (น้องปุ่น)

1. ชื่อ –สกุล ผู้ให้ข้อมูล : คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ (คุณมอด) ผู้ปกครองของน้องพูมน ปุ่นอภิรัตน์ (น้องปุ่น)

2. อาชีพ – ตำแหน่งปัจจุบัน :เจ้าของกิจการ

3. ชื่อสถาบันในไทย : ศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

4. ชื่อคอร์สและสถาบันในต่างประเทศ :  Vernon School District

5. เมือง :  Vernon, British Columbia              ประเทศ : Canada

6. การเรียนในต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนที่ไทยอย่างไร (เช่น หลักสูตร การใช้ชีวิต ที่พัก การเดินทาง เพื่อน ฯ)

        วิธีการเรียนการสอนในไทย เน้นการเรียนในห้องเรียน การท่องจำ ครูจะออกข้อสอบซับซ้อนมาก อาจจะเหมาะกับเด็กที่เรียนเก่ง ขยัน แต่เด็กที่เรียนระดับปานกลาง เวลาสอบจะทำคะแนนไม่ได้ดี แล้วคะแนนสอบตั้งแต่ ม.4 เป็นต้นไปจะมีผลกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะทำให้เด็กพลาดโอกาสที่จะได้เรียนตามความชอบของตน

 - การเรียนในต่างประเทศ เน้นให้เด็กค้นคว้า เลือกเรียนตามสายที่ชอบ และเปิดโอกาสให้เด็กได้เปลี่ยนสายการเรียนเมื่อได้ทดลองเรียนไปแล้ว ให้เขาได้ค้นหาตนเอง หาความชอบ ความถนัดของตน การเรียนในห้องก็เน้นการได้ทดลองทำจริง ไม่ซับซ้อน เป็นการเรียนแบบตรงไปตรงมา ข้อสอบก็ตรงไปตรงมา

 - เด็กที่ไปเรียนต่างประเทศ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องรับผิดชอบตัวเอง ต้องขวนขวาย ช่วยเหลือตนเอง ทำให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แต่พ่อ-แม่ก็ต้องใกล้ชิดลูก คุยกับเขาบ่อยๆ เพราะวัยรุ่นยังไงก็ต้องพ่อ-แม่คอยให้คำแนะนำ

 - ส่วนตัวเลือกที่เรียนที่เป็นเมืองเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องสิ่งล่อใจต่างๆ ลง แต่ก็ต้องคอยสอนลูกให้เข้าใจ และคอยกระตุ้นให้เขาขวนขวายออกกำลัง หากิจกรรมทำ

7. ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการเรียนในต่างประเทศ

       การไปเรียนนี้ เหมือนเขาได้โอกาสสำหรับเขาในการค้นหาตนเอง หลังจากที่เรียนตามระบบของเมืองไทยมา เขาต้องปรับตัวเยอะ รับผิดชอบตนเองมากขึ้นทั้งเรื่องอาหารการกิน การเดินทางไปโรงเรียน การทำการบ้านทำงานส่งครู ลูกมีความรับผิดขอบมากขึ้น กล้ามากขึ้นวางแผนในอนาคตอย่างไร

8. วางแผนในอนาคตอย่างไร

      ไม่ได้กำหนดอาชีพให้ อยากให้เขาเลือกเรียน เลือกอาชีพที่เขาชอบและถนัดจริงๆ  ของทางต่างประเทศเขามีแนะนำไว้ว่าถ้าจะเรียนทางไหน ต้องใช้วิชาอะไรสอบ เด็กได้เลือกเรียนตามสายที่คิดว่าชอบ แต่เมื่อเรียนไปแล้วพบว่าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยน หรือเรียนวิชาเพิ่มสำหรับอาชีพอื่นที่คิดว่าชอบได้ ไม่เหมือนของไทยที่เลือกสายวิชาไปแล้วก็ต้องเรียนต่อไปจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเป็นโอกาสดีให้เขาได้ค้นหาตนเอง และหาความชอบความถนัดของเขา

9. ปัจจุบันเรียนที่ไหน / ทำงานที่ไหน : กำลังศึกษาระดับ Y.10 ที่ Vernon School District

10. ข้อแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ

- เลือกระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน

- ดูนิสัยของลูกว่าชอบอะไร เลือกเมืองที่เขาสามารถทำกิจกรรมที่เขาชอบได้ เพื่อให้มีกิจกรรมที่ชอบทำ

- เลือกเมืองที่มีความปลอดภัย และที่ดีคือที่มีคนไทยไม่เยอะนัก

- เลือกที่ที่ค่าใช้จ่ายที่เราสามารถจ่ายได้จนจบ อย่าให้เขาต้องมีปัญหากลางคัน

11. ความประทับใจกับบริการของ ยูเนี่ยน พลัส ซึ่งเป็นสมาชิก Tieca

         ประทับใจมาก มีความรู้และข้าใจระบบการศึกษาของแต่ละประเทศดีมาก ให้คำแนะนำได้เหมาะสมกับลักษณะนิสัย และความชอบของเด็ก, มีข้อเลือกมาให้เยอะ และให้คำแนะนำที่ดี บอกข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ชัดเจน, ช่วยเหลือและติดตามให้ดีมากในเรื่องของการติดต่อกับโรงเรียน และเรื่องการทำวีซ่านักเรียน

หมายเหตุ: **ข้อมูลข้างต้นและรูปถ่ายทั้งหมด ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลแล้ว** 

Hotline.png