Tesimonial นางสาวพลอยพัน สัจจะมานะชัย (น้องพลอย)

Ploypun1.png Ploypun.png

นางสาวพลอยพัน สัจจะมานะชัย (น้องพลอย)

1. ชื่อ –สกุล ผู้ให้ข้อมูล : ­­­­­­­­­­­­­­­­นางสาวพลอยพัน สัจจะมานะชัย (น้องพลอย)

2. อาชีพ – ตำแหน่งปัจจุบัน : นักเรียน

3. ชื่อสถาบันในไทย : ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพ

4. ชื่อคอร์สและสถาบันในต่างประเทศ : Communication at Seattle Central Community College

5. เมือง : Seattle              ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

6. การเรียนในต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนที่ไทยอย่างไร (เช่น หลักสูตร การใช้ชีวิต ที่พัก การเดินทาง เพื่อน ฯ)

        - หลักสูตรในต่างประเทศจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการได้ดีกว่า ตั้งแต่high school จนถึงระดับมหาลัย จะมีวิชาบังคับและวิชาให้เราเลือกเรียนในแต่ละสาย นักเรียนจะสามารถเลือกวิชาที่สนใจโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ชอบ

       - ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ที่แตกต่างคือภาษา วัฒนธรรม และทัศนวิสัย การที่ได้มาเรียนต่างประเทศจะทำให้พบกับผู้คนที่หลากหลายและได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพื่อนๆหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งคนเหล่านั้นจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน ทำให้เราได้มองโลกในหลายมุมมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนจากหลายชาติ

       - การเดินทางและที่พักเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างมากในการไปต่างประเทศ เรียนรู้การขึ้นรถเมล์ที่มาตรงเวลาตามตาราง และต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดในการเดินทาง

       - การมาเรียนที่ต่างประเทศสอนให้รู้ว่าเราจะต้องเปิดมุมมองให้กว้างและไม่ตัดสินคนจากสิ่งที่เคยเห็นโดยที่ไม่ได้สัมผัส เพื่อนๆหลากหลายชาติมีนิสัยที่ต่างกันออกไป บางพวกจากชาติเดียวกันอาจจะมีนิสัยที่คล้ายกัน แต่ทุกคนล้วนมีนิสัยส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่สามารถตัดสินได้จากประเทศที่เขามา

7. ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการเรียนในต่างประเทศ

         การที่มาเรียนที่ต่างประเทศทำให้เรามีโอกาสที่จะศึกษาในด้านที่สนใจจริงๆ โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับสิชาที่เราไม่ชอบ เพื่อนจากหลายประเทศเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่างออกไป ทำให้เราได้เห็น ได้รับรู้โลกในหลายๆด้านการท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอมเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า การท่องเที่ยวคือกำไรจากการที่ได้มาเรียนที่นี่ ทำให้เราเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับเพื่อนๆในโรงเรียน การทำงานในโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราโตขึ้น ความภูมิใจในเงินที่เราได้รับ เรียนรู้คุณค่าของเงิน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีม

8. วางแผนในอนาคตอย่างไร : ต้องการเรียนทางด้านกฎหมาย

9. ปัจจุบันเรียนที่ไหน / ทำงานที่ไหน : กำลังศึกษาสาขา Communication อยู่ที่ Seattle Central Community College

10. ข้อแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ

         ก่อนที่จะมาเรียนที่ต่างประเทศควรจะศึกษาว่าเราอยากอยู่ประเทศไหน ชอบอะไร อาหาร และสภาพภูมิอากาศของเมืองที่จะเลือก อีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญคือกิจกรรมยามว่าง ว่าเราชอบทำอะไร และสถานที่ไหนที่เราสามารถทำได้และมีคนสนใจในสิ่งที่เราชอบ ภาษาไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการมาเรียนที่นี่ เพราะเมื่อมาถึงแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้มันขึ้นมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาด้านภาษาคือความกล้า ต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้ากลัว เราจะไม่มีวันทำมันได้ดี

11. ความประทับใจกับบริการของ ยูเนี่ยน พลัส ซึ่งเป็นสมาชิก Tieca

        ยูเนี่ยน พลัส เป็นบริษัทที่มีการทำงานที่รวดเร็ว เมื่อเรามีปัญหา พี่ๆจะช่วยเหลือและทำเรื่องติดต่อกับอาจารย์ให้เรา และจะคอยถามถึงความเป็นอยู่เรื่อยๆทั้งในเรื่องเรียนและชีวิตประจำวัน พี่ๆที่ยูเนี่ยน พลัสสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องระบบการศึกษา และวิชาเรียนได้อย่างดี เพื่อที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ 

หมายเหตุ: **ข้อมูลข้างต้นและรูปถ่ายทั้งหมด ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลแล้ว** 

Hotline.png